Råd til deg som er bekymret for om noen er i selvmordsfare

Kort fortalt

 • Våg å bry deg!
 • Det kan være vanskelig og ubehagelig å snakke om selvmordstanker, men det er ikke farlig.
 • Tvert imot, det å snakke om selvmordstanker kan redde liv.
 • Rådene på denne siden er gitt med utgangspunkt i anbefalinger fra Helsedirektoratet - helsenorge.no

Se også magasinet Mainnskit som RVTSnord.no har fått laget i forbindelse med folkeopplysningskampanjen "Snakk om selvmordstanker, det kan redde liv".

Du kan ha grunn til bekymring, hvis den du er bekymret for:

•    trekk seg unna og er mindre sosial
•    er mer irritabel og rastløs
•    drikker mer alkohol eller bruker andre rusmidler
•    har det vondt fysisk eller psykisk
•    virker trist og nedfor
•    har brå endringer i humør, kan også være oppstemthet 
•    har mistet håpet på fremtiden
•    sier at livet ikke er verdt å leve
•    snakker seg om å være en belastning og verdiløs
•    er mer opptatt av døden enn vanlig
•    fokuserer mye på økonomiske forpliktelser, som forsikringer, testament eller lån

Å spørre om selvmord øker ikke risiko for å utløse selvmord.

Prøv å være direkte og tydelig uten å klandre eller dømme. Forslag til hvordan du kan spørre direkte:

 • Du sier du er lei av alt. Er det sånn at du har tenkt å ta livet ditt?
 • Jeg er bekymret for deg, det virker som om du har det veldig vanskelig. Er det så ille at du har tenkt tanken på å ta livet ditt?
 • Tenker du av og til på selvmord?
 • Jeg sier dette fordi jeg bryr meg om deg – har du tanker om selvmord?

Hvis noen forteller deg at de har selvmordstanker, skal du ta det alvorlig. 

Det viktigste du kan gjøre er å være til stede, å lytte, vise omsorg og bidra til å finne rett hjelp.

Ta deg tid - lytt og vær åpen

 • Å lytte, tørre å snakke og vise støtte kan virke beskyttende. At andre hører og ser kan redde liv.
 • Vis at du bryr deg og er bekymret, La personen få dele tankene sine med deg uten å avbryte for mye.
 • At noen velger å fortelle deg dette, er en tillitserklæring, selv om det kan være vondt å høre på

Vær til stede og gi støtte

Den som deler disse tankene med deg, er i en svært vanskelig situasjon. Å ha selvmordstanker føles ofte både ensomt og kan gi en opplevelse av å mangle håp. Derfor er det viktig at du ikke er dømmende, men viser tålmodighet, omsorg og støtte.

Vis at du forstår

Si at du forstår at situasjonen personen er i er vanskelig og smertefull, men jeg ønsker å hjelpe deg.

 • Prøv å få et inntrykk av hvor akutt situasjonen er.
 • Motiver til å oppsøke profesjonell hjelp, og bidra aktivt til å skaffe slik hjelp.
 • De som står midt i en krise orker ofte ikke oppsøke hjelp, eller vet ikke hvor de skal henvende seg. Tilby deg å bli med, eller foreslå at noen andre kan bli med. Kontakt legevakt eller fastlege for råd og veiledning om du er usikker.
 • Når det gjelder barn og unge, informer om at du må kontakte foresatte.
 • Å hjelpe en som har selvmordstanker eller sliter psykisk, kan være krevende. Derfor er det viktig at du tar vare på deg selv, og involverer pårørende og helsetjenesten.

Ring 113 ved akutt selvmordsfare

 • Er det fare for at personen vil skade seg eller ta livet sitt, skal du ringe 113.
 • Ved akutt selvmordsfare bør du kontakte 113 selv om den det gjelder, ikke vil det. Forklar at du ikke vil at personen skal dø, og ikke forlat vedkommende før hjelpere fra nødetaten når fram.

Ved akutte, men ikke livstruende situasjoner

 • Kontakt fastlegen/ legekontor. Du kan hjelpe den du er bekymret for med å oppsøke fastlegen sin. Fastlegen kan gi råd, informasjon og ev. henvise videre til hjelpetilbud ved behov.
 • Når problemet ikke er livstruende, men heller ikke kan vente til fastlegen har åpnet, ring legevakt på telefon 116 117. Legevakten er døgnåpen. 

Noen å snakke med?

Vårt hjelpetilbud

Kommunale helsetjenester kan gi råd, kurs og veiledning hvis du er bekymret for noen som har tanker om å ta sitt eget liv. Vi har egne tilbud for voksne, barn og unge.