Tilbud til barn og unge med overvekt

Kort fortalt

 • Overvektsteamet gir tilbud til familier som har barn fra 6-13 år med overvekt.

 • Barn 6–13 år (1. – 7. trinn).
 • iso-KMI 25 og 30.
 • Motiverte foresatte.
 • Foresatte som behersker norsk og er bosatt i Tromsø.

Vårt tilbud om oppfølging er tilpasset barnet og barnets familie. Vi tilbyr også drøftingssamtaler med aktuelle samarbeidspartnere.

Overvektsteamet består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog og tilbyr veiledningssamtaler for alle uavhengig av alder og iso-KMI.

 • Foresatte får noen verktøy og forutsetninger for livsstilsendring gjennom individuelle samtaler.
 • Vi har fokus på generell psykisk helse, aktivitet, trivsel og kosthold.
 • Vi tilbyr fysisk aktivitet for barnegrupper i gymsal.

Våre prinsipper

 • Oppfølgingen rettes ikke mot barnet, men er familieorientert.
 • Barn skal ikke slankes, men med råd og veiledning kan endringer oppnås over tid.

Nyttige lenker

 • Løpende inntak, og oppstart etter samtale med overvektsteamet.
 • Tilbudets varighet vil variere ut fra barnets og familiens behov.

Foresatte kan henvende seg uten henvisning fra fastlege. Helsesykepleier på skolen, øvrige fagpersoner og andre samarbeidspartnere, kan henvende seg direkte for henvisning.

Ina Ekker
Spesialfysioterapeut for barn og unge / Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF

Telefon: 90 84 63 18

Lajla-Merethe Knutsen
Helsesykepleier
Telefon: 90 99 61 72