Tilbud til barn og unge med overvekt

Kort fortalt

 • Overvektsteamet gir tilbud til familier som har barn fra 6-13 år med overvekt.
 • Tilbud om oppfølging tilpasset barnet og barnets familie.
 • Teamet består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog og tilbyr veiledningssamtaler for alle uavhengig av alder og iso-KMI.

 • Barn 6–13 år (1. – 7. trinn).
 • iso-KMI 25 og 30.
 • Motiverte foresatte.
 • Foresatte som behersker norsk og er bosatt i Tromsø.

 • Foresatte får noen verktøy og forutsetninger for livsstilsendring gjennom individuelle samtaler.
 • Fokus på aktivitet, trivsel, positivt selvbilde, kosthold og helse.
 • Barnegrupper med fysisk aktivitet i gymsal.

Våre prinsipper:

 • Oppfølgingen rettes ikke mot barnet, men hele familien involveres via foresatte.
 • Barn skal ikke slankes, men med råd og veiledning kan endringer oppnås over tid.

Nyttige lenker:

 • Løpende inntak, og oppstart etter samtale med overvektsteamet.
 • Tilbudets varighet vil variere ut fra barnets og familiens behov.

Foresatte kan henvende seg uten henvisning fra fastlege. Helsesykepleier på skolen og fagpersoner eller andre samarbeidspartnere, kan henvende seg direkte for henvisning.

Ina Ekker
Spesialfysioterapeut for barn
Telefon: 90 84 63 18

Lajla-Merethe Knutsen
Helsesykepleier
Telefon: 90 99 61 72