Tilrettelagt transport og parkering

Kort fortalt

  • Hvis du på grunn av nedsatt funksjonsevne har problemer med å bruke kollektivtransport eller forflytte deg, kan du søke om transporttjeneste eller tilrettelagt parkering.

TT-kortet er et kort du kan bruke til fritidsreiser med drosje. Du kan ikke bruke kortet for reise til jobb, studier, lege, fysioterapi og eller andre tjenester som dekkes av folketrygden. Du kan heller ikke bruke TT-kortet for skole- eller arbeidsreise.  

Du kan søke om et transporttjenestekort (TT-kort) når som helst. Vi behandler søknaden i løpet av fire uker.  

Du søker om TT-kort vis dette skjemaet hos Troms og Finnmark fylkeskommune.

Du må sende søknaden i posten til:

Tromsø kommune 
Rådhuset 
Postboks 6900 
9299 Tromsø 

Se Troms og Finnmark fylkeskommunes nettside for svar på ofte stilte spørsmål om TT-kortet.

Tromsø parkering har flere parkeringsplasser som er reservert for forskjellige behov. Her kreves det forskjellige typer parkeringskort etter hvilken type plass det er du har behov for.  

Det er Tromsø parkering som administrerer ordningen på vegne av kommunen.

Les mer om parkeringskort og hvordan du søker på Tromsø parkering sin nettside.