Er du bekymret for helsen til noen?

Kort fortalt

 • Du kan sende en bekymringsmelding til vedkommendes fastlege eller til koordinerende helse- og omsorgskontor dersom du er bekymret for en annen persons fysiske eller psykiske helse.
 • En bekymringsmelding skrives gjerne når du som pårørende eller bekjent er bekymret for en annen persons helsetilstand.

En bekymringsmelding skrives gjerne når du som pårørende eller bekjent er bekymret for en annen persons helsetilstand.

Det kan være fornuftig å ta kontakt med personens fastlege eller annen ansvarlig  behandler. Dersom du ikke vet hvem som er fastlege eller behandler, kan du sende inn en bekymringsmelding til koordinerende helse- og omsorgskontor.

Det er viktig å være klar over at bekymringsmeldingen ofte videresendes fra koordinerende helse- og omsorgskontor til fastlegen. Dette innebærer også at den lagres i pasientens journal. Pasienten får da tilgang til bekymringsmeldingen.

 • helsetilstanden i hverdagen
 • psykisk helse
 • personens oppfølging i et behandlingsforløp
 • effekt av behandling
 • at den som er syk er en fare for seg selv eller andre
 • svikt i hjelpeapparatet

Dersom du vet hvem som er fastlegen til den antatt syke, er det beste å sende bekymringsmeldingen rett dit. Dersom du vet at pasienten har tjenester i kommunen, kan du også kontakte tjenestestedet direkte.

Hvis du ikke vet hvem fastlegen eller tjenestested er, kan du sende en bekymringsmelding til koordinerende helse- og omsorgskontor. Koordinerende helse- og omsorgskontor vurderer da henvendelsen og videresender den til fastlegen, hjemmetjenesten eller eventuelt andre.

Bekymringsmelding bør inneholde:

 • navnet på den du er bekymret for  
 • fødselsdato og adresse 
 • kontaktinformasjon til avsender
 • Beskrivelse av det som er årsaken til bekymring, gjerne med konkrete eksempler

Bekymringsmelding må du sende i posten til:

Koordinerende helse- og omsorgskontor 
Tromsø kommune
Postboks 6900
9299 Tromsø

NB! Du må ikke sende bekymringsmelding på e-post.

Ansatte i koordinerende helse- og omsorgskontor har taushetsplikt og opplysningene du sender oss blir unntatt offentligheten. Du må likevel vite at bekymringsmeldingen havner i journalen til den det gjelder, og vil kunne bli lest av personen den handler om.