Helsetjenester for nylig bosatte flyktninger og familiegjenforente

Kort fortalt

  • Flyktninghelsetjenesten følger opp nylig bosatte flyktninger og familiegjenforente den første tiden de bor i kommunen.  
  • Kontakt legevakta på telefon 116 117 ved helseproblemer som haster.  
  • Kontakt jordmortjenesten ved behov for jordmor.

Adresse: Søndre Tollbodgate 7, 9008 Tromsø (inngang fra kaia)  
Send e-post til Flyktninghelsetjenesten
Telefon: 41 51 98 45 / 95 40 21 05 

Mandag til fredag klokken 08:30–15:00.

Helsesykepleier er til stede mandag til fredag.

Flyktninghelsetjenesten tilbyr helsetjenester til nylig bosatte flyktninger og familiegjenforente som er deltakere i introduksjonsprogrammet.  

Vi møter personer i alle aldersgrupper. Vi har kontakt med og følger opp nylig bosatte flyktninger og familiegjenforente den første tiden de bor i kommunen, fram til de har fått personnummer og tildelt fastlege. Lengden på oppfølgingen varierer ut fra helseplager og sykdommer de har når de blir bosatt. Barn følges opp til de overføres til ordinær helsestasjon eller skolehelsetjeneste.  

  • mottakssamtale med helsekartlegging og informasjon   
  • oppfølging ved behov  
  • vaksinasjon  
  • henvisning til tuberkulose-screening  
  • henvisning til andre helsetjenester eller spesialisthelsetjenesten ved behov  

Vi tar kontakt dersom det er behov for videre undersøkelser og oppfølging.