Ressurssenter for barn og familie

Kort fortalt

  • Ressurssenteret gir råd, veiledning, kartlegger og følger opp henvendelser som gjelder barn og ungdom i alderen 0–23 år.
  • Vi kan kontaktes dersom du ikke vet hvilken tjeneste du skal henvende deg til, eller du har behov for hjelp til koordinering av tjenester som gis til et barn eller ungdom.
  • Foresatte, barn og unge og ansatte i ulike tjenester kan ta kontakt.

Vi gir råd og veiledning på telefon og e-post, eller dere kan komme til oss på Rådhuset for et møte. Du kan ta kontakt om alle typer tema og spørsmål som gjelder barn og ungdom. Ressurssenteret tilbyr ingen egne tiltak eller tjenester, men kobler på andre instanser ved behov. Vi bidrar også i saker der det er behov for bedre samarbeid mellom tjenestene som følger opp barnet/ungdommen. Ressurssenteret er en nøytral drøftingspart både for barn, ungdom, familie og ansatte i ulike tjenester. Du kan også kontakte oss for anonym drøfting.

Vi er opptatt av tidlig innsats og setter barnet/ungdommen i sentrum. Vi tenker helhetlig og er opptatt av at alt henger sammen med alt i barnets/ungdommens liv – hjem, barnehage, skole og fritid. Vår jobb foregår i tett samarbeid med barn, ungdom, foresatte og andre aktuelle instanser og tjenester.

Ressurssenteret er kommunens koordinerende enhet for barn og unge. Vi skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til barn og ungdom med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. Vi jobber både på individ- og systemnivå for å oppnå dette.

Kommunen jobber etter en samarbeidsmodell som heter Bedre tverrfaglig innsats (BTI). BTI skal sikre tidlig og sammenhengende innsats for barn og ungdom med sammensatte behov. Når flere tjenester samarbeider oppretter vi stafettlogg eller individuell plan i Samspill, som er et digitalt samarbeidsverktøy. Stafettloggen inneholder felles målsettinger og beskriver hvem som gjør hva for å nå målene.  Har barnet/ungdommen behov for langvarige og koordinerte tjenester fra helse/omsorg, barnevernet eller NAV, kan det har rett på individuell plan. Da opprettes individuell plan i stedet for stafettlogg. Ta kontakt med oss om du har spørsmål om dette.

Vi har forløpskoordinatorfunksjonen for psykisk helse og rus for de under 18 år. For mer informasjon om pakkeforløp, se Rask utredning og behandlingsstart.

Å oppleve at foreldre, søsken eller andre nære er eller blir syke, har funksjonsnedsettelser eller rusproblemer, kan være vanskelig. Kommunen har rutiner for hvordan barn og unge som er pårørende skal ivaretas. Vi er kommunens kontaktpunkt når det gjelder barn som pårørende. Ta kontakt om du har spørsmål på vegne av deg selv eller andre.

Informasjon og nyttige lenker

Barns beste Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende er en nettside med masse nyttig info.  

Kreftforeningens ressursside med råd og rettigheter for barn og ungdom.

Pårørendesenteret Nettsted for pårørende, med egen side for barn som pårørende. Her finner du kunnskap, tips og råd, historier fra andre pårørende, og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud. ​

BAR - barn av rusmisbrukere Nettside med ulike ressurser

Tilbud med noen å snakke med for barn som er pårørende

Treffpunkt Kreftforeningens møtepunkt for barn og ungdom (6-16 år) i Tromsø. Kan også benyttes av barn som er pårørende eller etterlatte etter forelder eller søsken med andre alvorlige diagnoser. Her er også egen ungdomsgruppe for ungdom i alderen 13-18 år. 

Unge pårørende  Pårørendesenterets eget tilbud til barn og unge​.

Barnsnakk Anonym chat for barn av foreldre med rusutfordringer​.

Blå kors kompasset Råd, veiledning og terapi for unge mellom 13 og 35 år som har vokst opp i et hjem med alkohol- eller andre rusproblemer.

Kirkens bymisjons chat for barn og unge med foreldre i fengsel.

Kors på halsen Røde kors sitt tilbud for unge med telefontjeneste, chat m.m. 

Alarmtelefonen for barn og unge Tilgjengelig hele døgnet, både chat og telefon. Også du som bekymret voksenperson kan ta kontakt. ​

Ta gjerne kontakt med oss! Dersom vi ikke svarer på telefon, ringer vi deg opp igjen så snart vi har anledning. Du kan også sende oss sms eller e-post der du ber om at vi tar kontakt med deg. Vi er fleksible på tidspunkt, så oppgi gjerne når det passer at vi ringer deg.

Telefon: 90 99 17 84
E-post: ressurssenteret@tromso.kommune.no
Postadresse: Ressurssenteret, seksjon barn og familie, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhuset, plan 2

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.