Pip-klubben: Et gratistilbud for barn i alderen 5-8 år

Kort fortalt

  • Tjenesten er for barn i alderen 5–8 år og familier som opplever spenninger hjemme.
  • Støtte til å håndtere vanskelige situasjoner i hjemmet.
  • Et samarbeid mellom Tromsø kommune og Voksne for Barn.

Hva er Pip-klubben?

Pip-klubben er et gruppetilbud til barn og familier som opplever stress og belastninger av ulike typer i hverdagen, alt fra psykisk helseutfordringer, rus, somatiske helseutfordringer, relasjonelle problemer/konflikter eller økonomiske problemer.

Vi vet at krevende livssituasjoner påvirker hele familien, også barna. Pip-klubben er derfor utviklet for barn i alderen 5–8 år og familier som opplever spenninger hjemme. Med Pip-klubben får barn og foreldre støtte til å håndtere situasjonen, og barna får møte andre barn som er i lignende situasjon som dem selv.

Det arrangeres 14 ukentlige møter for barna. For foreldre er det fire samlinger, samt et informasjonsmøte og avslutningen for barneklubben.

Pip-klubben er et samarbeid mellom Tromsø kommune og Voksne for Barn. Tiltaket finansieres med midler fra Bufdir og Sparebankstiftelsen.

Hva gjør vi på Pip-klubben

I klubben lærer barna om følelser og om å håndtere egne følelser, på en leken måte. Vi snakker sammen om å være redde, sinte, triste og glade.

Vi jobber med et positivt selvbilde. Barna lærer å si hva de tenker og øver på hvordan de kan håndtere ulike situasjoner.

Vi jobber med alle tema via lek og kreative aktiviteter.

En tegnet illustrasjon av en mus som er gitt navnet Pip
Musen «Pip» har en viktig rolle i klubben.

Familiestøtte

Det er fire foreldresamlinger hvor vi forteller hva barna gjør på Pip-klubben og hvorfor.
I foreldresamlingene får foreldre støtte i foreldrerollen sin.

Fakta om klubben

Pip-klubben er gratis og alle samlingene starter med enkel mat. Samlingene ledes av to faste voksne gruppeledere.

  • Kurset vil holdes onsdager 1330-1500
  • Hver samling varer 1,5 time.
  • Kurset avholdes på Stakkevollan Familiens hus/Åpen barnehage,
    Nordøyavegen 119.
  • Oppstart i oktober 2023 (dato kommer).

Kontaktinformasjon

For mer informasjon eller påmelding, ta kontakt med Christianne Gutteberg på telefon 90244930 eller e-post.