Pip-klubben: Et gratistilbud for barn i alderen 6-8 år

Kort fortalt

  • Tilbudet er for barn som er pårørende og i alderen 6–8 år og som opplever stress i hjemmet.
  • Støtte til å håndtere vanskelige situasjoner i hjemmet.
  • Et samarbeid mellom Tromsø kommune og Voksne for Barn.
  • Neste kurs starter 6. mars 2024.

Hva er Pip-klubben?

Pip-klubben er et gruppetilbud til barn og familier som opplever stress og belastninger av ulike typer i hverdagen, alt fra psykisk helseutfordringer, rus, somatiske helseutfordringer, relasjonelle problemer/konflikter eller økonomiske problemer.

Vi vet at krevende livssituasjoner påvirker hele familien, også barna. Pip-klubben er derfor utviklet for barn i alderen 6–8 år og familier som opplever spenninger hjemme. Med Pip-klubben får barn og foreldre støtte til å håndtere situasjonen, og barna får møte andre barn som er i lignende situasjon som dem selv.

Det arrangeres 13 ukentlige møter for barna. For foreldre er det fire samlinger, samt et informasjonsmøte og avslutningen for barneklubben.

Pip-klubben er et samarbeid mellom Tromsø kommune og Voksne for Barn. Tiltaket finansieres med midler fra Bufdir og Sparebankstiftelsen.

Hva gjør vi på Pip-klubben

I klubben lærer barna om følelser og om å håndtere egne følelser, på en leken måte. Vi snakker sammen om å være redde, sinte, triste og glade.

Vi jobber med et positivt selvbilde. Barna lærer å si hva de tenker og øver på hvordan de kan håndtere ulike situasjoner.

Vi jobber med alle tema via lek og kreative aktiviteter.

En tegnet illustrasjon av en mus som er gitt navnet Pip
Musen «Pip» har en viktig rolle i klubben.

Familiestøtte

I Pip-klubben er det fire foreldresamlinger, hvor målet er å gi støtte til deg i foreldrerollen. Vi snakker om hvordan stress og belastninger påvirker oss som foreldre, og hvordan foreldre kan tilrettelegge for at barna bedre mestrer stresset og belastningene som er i familien.

I Pip-klubben er det to foreldrekontakter som kan bidra til veiledning og støttesamtaler ved behov.

Fakta om klubben

Pip-klubben er gratis og alle samlingene starter med enkel mat. Samlingene ledes av to faste voksne gruppeledere.

  • Kurset vil holdes onsdager 1330-1500
  • Hver samling varer 1,5 time.
  • Kurset avholdes på Stakkevollan Familiens hus/Åpen barnehage,
    Nordøyvegen 119.
  • Oppstart neste kurs er 6. mars 2024

Kontaktinformasjon

For mer informasjon eller påmelding, ta kontakt med Christianne Gutteberg på telefon 90244930 eller e-post.