Opplever du vold eller overgrep?

Kort fortalt

 • Ring 113 eller legevakten på telefon 116 117 hvis du trenger akutt hjelp.
 • Alle former for vold er ulovlig og kan gi fysiske eller psykiske skader.
 • Helsenorge.no definerer vold som handlinger som med overlegg skader, skremmer, sårer eller har annen negativ påvirkning på mennesker.
 • Blir du utsatt for vold og overgrep, eller vet om noen som blir det, bør du oppsøke hjelp.

Hvis du trenger akutt hjelp må du ringe enten:

 • medisinsk nødnummer: 113
 • legevakten: 116 117
 • politiet: 112
 • din fastlege

Krisesenteret for Tromsø og omegn er et døgnåpent lavterskeltilbud til kvinner, menn og deres barn som trenger beskyttelse på grunn av vold og overgrep i nære relasjoner. Det tilbys et sted å bo for personer med akutt behov for beskyttelse, drop-in-dagsamtaler og døgnåpen telefonveiledning.  

Alle tjenestene er gratis. Krisesenteret skaffer tolk ved behov.

Får du vite at du ikke er noe verdt? Blir du truet, slått eller mishandlet? Har du blitt voldtatt eller seksuelt misbrukt?  

Ring oss på telefon 77 61 10 60 eller send oss e-post.

Du kan være anonym, hvis du ønsker det.

Les mer om Krisesenteret for Tromsø og omegn på deres nettsider.

Legevakten i Tromsø har et gratis, døgnåpent tilbud for mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner. Overgrepsmottaket er et tilbud for kommunene i Midt- og Nord Troms. Tilbudet er til for både kvinner og menn.   

Mottaket tilbyr:  

 • Medisinsk undersøkelse for å avklare eventuelle skader, smitte og graviditet.  
 • Rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis. Det gjelder også hvis du ikke har bestemt deg for å anmelde forholdet.  
 • Omsorg i trygge omgivelser, emosjonell førstehjelp, rådgiving og psykososial oppfølging.  
 • Hjelp til politianmeldelse, hvis du ønsker det.
 • Informasjon om bistandsadvokat.  

Alle på legevakten har taushetsplikt. Legevakten utleverer ikke informasjon med mindre det foreligger et skriftlig samtykke, eller en begjæring om informasjon.

Har du vært utsatt for kriminelle handlinger? Det kan for eksempel være vold, seksuelle overgrep eller krenkelser av din personlige frihet.

Da kan du ta kontakt med den landsdekkende telefonen på 800 40 008.  

Eller du kan sende en e-post til  Støttesenter for kriminalitetsutsatte her.

Det er også mulig å ringe det lokale senteret på 40 44 65 21  (mottar ikke SMS).
 
Les mer om Støttesenter for kriminalitetsutsatte på deres egne nettsider.

Senteret er et lavterskeltilbud, og du trenger ikke henvisning for å bruke Smiso sine tilbud.

Du kan være anonym når du tar kontakt.

Alle tilbudene er gratis, og både ansatte og gjester har taushetsplikt.

Les mer om Smiso på deres egne nettsider.

Blir du utsatt for vold eller overgrep? Eller har du mistanke om at en annen voksen blir utsatt for vold eller overgrep?

 Alle kan ta kontakt med TryggEst. TryggEst er for voksne over 18 år som i særlig grad har behov for beskyttelse mot vold og overgrep. Det kan være for eksempel på grunn av fysisk, psykisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse, høy alder eller demens, rusproblemer eller sykdom.
 
Du kan ringe oss på telefon 90 79 20 00 mellom klokken 09:00 og 15:00 på hverdager. Du kan også sende oss en e-post. Husk at du ikke må sende sensitive opplysninger på e-post.

Du kan også ta kontakt med koordinator, Nina Christine Dahl, på telefon 99 57 26 66.

Vern for eldre jobber for å forebygge vold mot eldre over 62 år. Den nasjonale kontakttelefonen betjenes av fagpersoner med lang erfaring som har tid til å lytte, gi støtte, råd og veiledning.  

Du kan være anonym.   

Kontakt  
Hverdager klokken 09:00–15:00  
Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196  

Les mer om Vern for eldre på deres egne nettsider.

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.