Rask psykisk helsehjelp for voksne

Kort fortalt

  • Rask psykisk helsehjelp for voksne over 18 år er et lavterskeltilbud der du kan få rask hjelp med lettere psykiske helseplager som for eksempel angst, depresjon, søvnproblemer, stress og bekymringer.
  • Målet er at du skal få nyttige verktøy til å mestre hverdagen.
  • Tilbudet er gratis, og du trenger ikke henvisning fra lege.
  • Hvis du trenger akutt hjelp, må du kontakte 113, fastlegen din eller legevakta på 116 117.

Rask psykisk helsehjelp gir hjelp til deg som har vansker relatert til angst, lettere depresjonsplager eller søvnproblemer. Eksempler på dette kan være sosial angst, panikkangst, nedstemthet og grubling, overdreven bekymring, stressrelaterte problemer og søvnvansker.

Når du tar kontakt med oss, får du tilbakemelding i løpet av en til to uker. Først får du en kartleggingssamtale med en terapeut. På bakgrunn av denne samtalen, blir du og terapeuten enige om et av følgende alternativ:

  • samtaleterapi ved bruk av metoden veiledet selvhjelp rettet mot aktuell problematikk
  • informasjon om gratis og lett tilgjengelig selvhjelpsmateriell
  • informasjon om andre egnede psykiske helsetilbud dersom vårt tilbud ikke passer for deg

Samtalene foregår via video, på kontor eller på telefon. Behandlingstilbudet er basert på kognitiv atferdsterapi, som er en anerkjent og virksom terapimetode. Gjennomsnittlig behandlingstid er 6–8 uker. Tilbudet er ikke egnet for akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser.

Ring: 91 52 76 90

Åpningstid: mandag til fredag kl. 10:00-14:00.