Rask psykisk helsehjelp for barn og unge

Kort fortalt

  • Alle barn, ungdom og foresatte kan ta kontakt med lavterskelteamet for rask veiledning og hjelp.  
  • Fagpersoner eller andre som er bekymret for barn eller ungdoms psykiske helse kan også ta kontakt for å få råd.   

Lavterskelteamet gir rask psykisk helsehjelp til barn og unge mellom 6–18 år.

Vi er et tverrfaglig team med ansatte fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Tromsø) og Tromsø kommune.

  • Alle som er bekymret for et barns eller ungdoms psykiske helse kan ta kontakt på e-post eller telefon. Du trenger ikke henvisning.
  • Lavterskelteamet kan raskt tilby en telefonkonsultasjon.
  • Lavterskelteamet kartlegger og vurderer psykisk helsetilstand og livssituasjon, og vurderer egnede tilbud videre.
  • Lavterskelteamet tilbyr kortvarig samtaletilbud til barn og ungdom.
  • Lavterskelteamet kan delta i møter med ungdom, barn, foresatte, lærere eller andre fagpersoner.
  • Lavterskelteamet har et tett samarbeid med psykomotorisk fysioterapeut i kommunen, og vi kan tilby oppfølging samtidig.

Dersom du trenger akutt psykisk helsehjelp anbefaler vi at du tar kontakt med din fastlege.

Send oss en e-post, så setter vi deg opp til en telefonkonsultasjon. Husk å ikke sende sensitive opplysninger via e-post.

Besøksadresse: Søndre Tollbodgate 9A