Begravelse, gravplass og kremasjon

Kort fortalt

 • Gravplassmyndigheten i Tromsø kommune drives av Tromsø kirkelige fellesråd.  
 • Gravplassmyndigheten i Tromsøs viktigste oppgave er å gi informasjon om hvilke muligheter som finnes i den praktiske planleggingen av en gravferd.  
 • Gravplassmyndigheten i Tromsø tilpasser seg den avdødes religion eller livssyn.  

 • Bentsjord gravlund 
 • Breivikeidet gravlund  
 • Brensholmen gravlund 
 • Elverhøy gravlund 
 • Elvestrand gravlund  
 • Gåsvær gravlund 
 • Håkøybotn gravlund 
 • Henrikvik gravlund 
 • Hillesøy gravlund 
 • Kobbvågen gravlund 
 • Leirbakken gravlund 
 • Lakselvbukt gravlund 
 • Lavangen gravlund 
 • Mjelde gravlund 
 • Oldervik gravlund 
 • Sandnessund gravlund 
 • Straumsbukta gravlund 
 • Strømsnes gravlund 
 • Tromsdalen gravlund 
 • Tromsø gravlund 
 • Vangberg gravlund 

Sállir seremonihus ligger ved Sandnessund gravlund like nord for Slettaelva på Kvaløya. Bygget ble ferdigstilt i januar 2017, og består av Tromsø krematorium og Sállirsalen.  

Kontaktinformasjon 

Tromsø krematorium/Sállir seremonihus

Telefon: 77 79 00 00

Du kan også sende oss en e-post

Besøksadresse:
Salarøyvegen 270, Kvaløya  

Krematoriet 

Det er to krematorier i Troms og Finnmark, i Harstad og i Tromsø.

Les mer om gravferd hos Tromsø kirkelige fellesråd.

Sállir seremonihus 

Sállirsalen kan brukes i mange ulike sammenhenger – helt uavhengig av tro og livssyn. Salen benyttes til begravelser og bisettelser, minnesamvær, navnefester i regi av Human-Etisk Forbund, bryllup, konfirmasjon,  konserter, møter og mottakelser, eller annet etter ditt ønske.

Det er plass til 150 personer i lokalet, som også er tilrettelagt for bruk av audiovisuelt utstyr. Utenfor lokalet er det et flott, utendørs atrium, som fritt kan benyttes før, under og etter ditt arrangement.
 
Tromsø krematorium ligger i samme bygg, men helt atskilt fra Sállirsalen. Aktiviteten i krematoriet vil ikke forstyrre det som foregår Sállirsalen. For mindre arrangement og minnestunder kan man også avtale å leie Lillesalen, et mindre seremonirom som passer for opptil ti personer.  

Ta gjerne kontakt på e-post for flere opplysninger eller bestilling.

 E-posten må inneholde navn på bestiller, dato, adresse og telefonnummer, type arrangement, antall personer, behov for servering, og eventuelle praktiske opplysninger.

Vi gjør oppmerksom på informasjon som sendes på e-post ikke skal inneholde personopplysning eller sensitive personopplysninger.

Tromsø kirkelige fellesråd tilbyr stell av gravsted.  

Hvis man vil ha blomster ved graven, men ikke har mulighet til å følge opp dette selv, er det mulig å avtale stell av grav for ett eller flere år.  

Hvis man ikke ønsker eller ikke har mulighet til å holde blomsterbedet ved graven stelt, er det også mulig å ha plen ved graven. Plenen klippes samtidig som fellesarealene på gravlunden.  

Du kan lese mer om stell av graver her.

Det er mange måter å arrangere en gravferd på. I borgerlige begravelser er det vanlig at arrangementet foregår uten medvirkning av en prest.  

Et av alternativene er begravelse i regi av Human-Etisk Forbund som har et eget regionlag i Troms.

I gravferdsloven opplyses det om at dersom «ingen sørger for gravferd, skal denne besørges av kommunen hvor avdøde hadde bopel ved dødsfallet, eller om avdøde ikke hadde bopel her i landet, av den kommunen hvor dødsfallet fant sted. Kommunen kan kreve utgiftene ved gravferden dekket av dødsboet».

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.