Begravelse, gravplass og kremasjon

Kort fortalt

  • Gravplassmyndigheten i Tromsø kommune drives av Tromsø kirkelige fellesråd.  
  • Gravplassmyndigheten i Tromsøs viktigste oppgave er å gi informasjon om hvilke muligheter som finnes i den praktiske planleggingen av en gravferd.  
  • Gravplassmyndigheten i Tromsø tilpasser seg den avdødes religion eller livssyn.  

Sállir seremonihus ligger ved Sandnessund gravlund like nord for Slettaelva på Kvaløya. Bygget ble ferdigstilt i januar 2017, og består av Tromsø krematorium og Sállirsalen.  

Kontaktinformasjon 

Tromsø krematorium/Sállir seremonihus

Telefon: 77 60 50 90

Du kan også sende oss en e-post

Besøksadresse:
Salarøyvegen 270, Kvaløya  

Krematoriet 

Det er to krematorier i Troms og Finnmark, i Harstad og i Tromsø.

Les mer om gravferd hos Tromsø kirkelige fellesråd.

Sállir seremonihus 

Sállirsalen kan brukes i mange ulike sammenhenger – helt uavhengig av tro og livssyn. Salen benyttes til begravelser og bisettelser, minnesamvær, navnefester i regi av Human-Etisk Forbund, bryllup, konfirmasjon,  konserter, møter og mottakelser, eller annet etter ditt ønske.

Det er plass til 150 personer i lokalet, som også er tilrettelagt for bruk av audiovisuelt utstyr. Utenfor lokalet er det et flott, utendørs atrium, som fritt kan benyttes før, under og etter ditt arrangement.
 
Tromsø krematorium ligger i samme bygg, men helt atskilt fra Sállirsalen. Aktiviteten i krematoriet vil ikke forstyrre det som foregår Sállirsalen. For mindre arrangement og minnestunder kan man også avtale å leie Lillesalen, et mindre seremonirom som passer for opptil ti personer.  

Ta gjerne kontakt på e-post for flere opplysninger eller bestilling.

 E-posten må inneholde navn på bestiller, dato, adresse og telefonnummer, type arrangement, antall personer, behov for servering, og eventuelle praktiske opplysninger.

Vi gjør oppmerksom på informasjon som sendes på e-post ikke skal inneholde personopplysning eller sensitive personopplysninger.

Tromsø kirkelige fellesråd tilbyr stell av gravsted.  

Hvis man vil ha blomster ved graven, men ikke har mulighet til å følge opp dette selv, er det mulig å avtale stell av grav for ett eller flere år.  

Hvis man ikke ønsker eller ikke har mulighet til å holde blomsterbedet ved graven stelt, er det også mulig å ha plen ved graven. Plenen klippes samtidig som fellesarealene på gravlunden.  

Du kan lese mer om stell av graver her.

Det er mange måter å arrangere en gravferd på. I borgerlige begravelser er det vanlig at arrangementet foregår uten medvirkning av en prest.  

Et av alternativene er begravelse i regi av Human-Etisk Forbund som har et eget regionlag i Troms.

I gravferdsloven opplyses det om at dersom «ingen sørger for gravferd, skal denne besørges av kommunen hvor avdøde hadde bopel ved dødsfallet, eller om avdøde ikke hadde bopel her i landet, av den kommunen hvor dødsfallet fant sted. Kommunen kan kreve utgiftene ved gravferden dekket av dødsboet».