Tromsø legevakt

Kort fortalt

 • Ring 113 når det står om liv.
 • Ring Tromsø legevakt på 116 117 når det haster med å få hjelp.
 • Ring 77 62 95 40 hvis du befinner deg i en annen kommune eller ringer fra utlandet.
 • Tromsø legevakt holder til i Sykehusvegen 30, rett ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Legevakta har døgnåpent.

Fra klokken 08:00 til 16:00 i ukedagene kan de som ikke har fastlege i Tromsø ta kontakt.

Besøksadresse: Sykehusvegen 30, 9019 Tromsø.

Legevakta skal gi øyeblikkelig hjelp i de tidene på døgnet når du ikke kan bruke fastlegen. Hvis du har lette symptomer eller plager, ber vi deg om å ta kontakt med fastlegen din.

Når du kontakter oss, vurderer vi hvor alvorlige og akutte dine helseplager er. Vi vurderer tilstanden din ut fra:

 • mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom
 • lette til moderate skader som ikke må behandles på sykehus
 • fare for varig helseskade eller forverret tilstand hvis du må vente med legekonsultasjon til neste dag
 • vold og seksuelle overgrep
 • traumatiserende hendelser

Fra klokken 23:00 til 08:00 må vi prioritere de mest alvorlig syke og skadde pasientene. Derfor vil du ikke bli tatt inn til konsultasjon hvis du har få symptomer eller plager med lav hastegrad.

For å gi deg best mulig hjelp, trenger vi informasjon om tilstanden din. Det kan være for eksempel:

 • om du har feber
 • om tidligere sykdommer
 • om dine faste medisiner

Ring på forhånd

 • Du får snakke med en sykepleier som kan hjelpe deg å vurdere om du trenger rask legehjelp eller om du kan vente.
 • Både når du ringer og når du møter opp direkte vil du få et cirka tidspunkt for oppmøte.
 • Ringer du først kan du vente hjemme.

Ventetid

På legevakta behandler vi alltid de mest alvorlige tilstandene først. Du får en fargekode som angir hastegraden og ventetiden for tilstanden din. Fargene fra lavest til høyest hastegrad er blå, grønn, gul, oransje og rød.

Ta kontakt med helsepersonellet på legevakta hvis tilstanden din forverres mens du venter.

Eksempler som behandles uten ventetid:

 • alvorlige brystsmerter
 • alvorlige pusteproblemer
 • mistanke om hjernehinnebetennelse
 • store blødninger
 • alvorlige allergiske reaksjoner
 • sterke og uutholdelige smerter

Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere.

På hverdager skal du søke hjelp hos fastlegen din. Fastlegene har avsatt timer i sin åpningstid for å kunne gi øyeblikkelig hjelp når det haster.

Du skal alltid gå til fastlegen din når du trenger:

 • sykemelding
 • helseundersøkelser
 • attester
 • behandling for lette og moderate skader
 • fornying av resepter
 • har varige plager eller kroniske sykdommer som ikke har blitt akutt verre

Ring og spør hvis du er usikker. Vi er her for å hjelpe deg. I mange tilfeller kan vi hjelpe deg på telefon, så slipper du å dra til legevakta.

Betaling

 • Du må betale en egenandel for behandling på legevakta.
 • Du kan betale med kontanter, kort eller faktura. Vi har bankterminal på venterommet.
 • Hvis du drar fra legevakta uten å betale, sender vi faktura i posten. Du må betale et gebyr for fakturaen.
 • Hvis du har frikort, må du informere oss om dette.

Fakturaspørsmål

Hvis du har spørsmål om faktura, kan du kontakte oss på e-post eller ringe oss på telefon 95 17 82 27 eller 90 14 18 61 tirsdag, onsdag og torsdag fra klokken 11:00 til 14:00.

Transport

 • Hvis legen mener at du bør reise med drosje, kan du få dekt en andel av utgiftene til og fra legevakta.
 • Ring til legevakta for å finne ut om du kan få dekket deler av drosjereisen.
 • Du må selv betale turen og få en kvittering, så får du pengene tilbake senere.
 • Hvis du ikke har frikort, må du selv betale egenandelen.

Parkering

 • Det er parkeringsplasser på nedsiden av legevakta, som også er gjesteparkeringen til UNN.
 • Du må betale parkeringsavgift hele døgnet.

Resepter

 • Legevakta skriver bare ut medisiner for den akutte behandlingen.
 • Du får resept på faste medisiner hos fastlegen din, og henter dem selv ut på apotek.
 • Hvis apoteket er stengt, får du med deg startdosen på behandlingen fra legevakta.

Legevakta i Tromsø har et gratis, døgnåpent tilbud for mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner. Overgrepsmottaket er et tilbud for kommunene i Midt- og Nord Troms. Tilbudet gjelder for både kvinner og menn.

Mottaket tilbyr

 • Medisinsk undersøkelse for å avklare eventuelle skader, smitte og graviditet.
 • Rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis. Det gjelder også hvis du ikke har bestemt deg for å anmelde forholdet.
 • Omsorg i trygge omgivelser, emosjonell førstehjelp, rådgiving og psykososial oppfølging.
 • Hjelp til politianmeldelse, hvis du ønsker det.
 • Informasjon om bistandsadvokat.

Alle på legevakta har taushetsplikt. Informasjon utleveres ikke med mindre det foreligger et skriftlig samtykke, eller en begjæring om informasjon.

Det psykososiale kriseteamet følger opp berørte og pårørende i den akutte fasen av ulykker, kriser eller andre hendelser som gjør at man trenger øyeblikkelig bistand og oppfølging. Teamet kan hjelpe hvis behovet for bistand og oppfølging er større enn det vanlige hjelpeapparatet kan gi.

Kriseteamet er en ressurs både ved større hendelser og ved hendelser som rammer mindre grupper i lokalsamfunnet.

Ring legevakta hvis du har spørsmål.

Alle klager må sendes i posten.

Postadresse:
Tromsø legevakt
Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø

Besøksadresse: Sykehusvegen 30, 9019 Tromsø
Postadresse: Tromsø legevakt, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø
Avdelingsleder: Solveig Willumsen

Telefon: 116 117
Send e-post til legevakta i Tromsø

Ikke send personsensitive opplysninger på e-post.