Jordmortjenesten

Kort fortalt

 • Vårt mål er at alle gravide, som ønsker det, skal få gratis oppfølging av jordmortjenesten fra svangerskapsuke 12–16.   
 • Første svangerskapskontroll gjør du hos fastlegen. Ta kontakt med oss for å bestille time etter legebesøket.

Ring oss på 47 64 95 84 (mandag – fredag kl. 09:00–14:00) for timebestilling.

Når du har fått avtalt time, møter du oss i Austadbygget, Killengreens gate 7 - 11, 9008 Tromsø.

Vi ønsker å skape trygghet og hjelpe til med forberedelse til foreldrerollen. Dette gjør vi gjennom blant annet:

 • samtale, råd og veiledning om tema innen helse, livsstil og graviditet  
 • forberedelser til fødsel, amming og foreldrerollen  
 • ettersamtale og hjelp til familieplanlegging  
 • henvisninger ved behov  

Samtalen er tilpasset individuelle behov og med fokus på normale forandringer.  

Det er vanlig å møte jordmor 5–6 ganger i løpet av svangerskapet og, vi tar opp ulike tema hver gang. Vi snakker blant annet om:

 • fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med svangerskapet   
 • egenomsorg   
 • tidligere erfaringer og levevaner som kan påvirke svangerskapet   
 • arbeidssituasjon   
 • forberedelse til fødsel og amming gis individuelt hos jordmor 
    

Dette må du ha med deg når du kommer til kontroll:   

 • urinprøve   
 • helsekort for gravide (dette får du ved første besøk til lege)   
 • eventuelle resultater av blodprøver fra din fastlege

Jordmortjenesten tilbyr hjemmebesøk til førstegangsfødende og andre barselkvinner i kommunen. Jordmor avtaler dette med familien.

Se personvernerklæring for forebyggende helsetjenester.