Helsehuset Tromsø

  • Helsehuset gir et tilbud til alle over 18 år som trenger et tilbud før, etter, eller i stedet for sykehusinnleggelse.
  • Vi har akuttplasser, korttidsplasser, lindrende behandling, rehabilitering og behandling for rusproblematikk og psykiske lidelser. 
  • Det gis kun døgnbehandling på våre avdelinger. Alle pasienter får tett oppfølging med utgangspunkt i individuelle behov.  

Helsehuset har en god tverrfaglig kompetanse med leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosionom og administrasjon. Flere av våre ansatte har gjennomført videreutdanning innenfor sitt fagområde. Helsehuset tar imot studenter i praksis fra universitet og fagskoler. 

Bygget inneholder:

  • åtte sengetun med kjøkken 
  • 69 pasientrom med tilhørende funksjoner 
  • ambulansemottak  
  • legekontorer og laboratorium 
  • behandlingsrom 
  • religionsnøytralt stillerom 
  • lun hage

Helsehuset har parkeringsplasser du kan benytte deg av. Henvend deg i resepsjonen for å få parkeringskort. Merk at parkeringsplassene kun er tilgjengelige for pårørende og ansatte ved Helsehuset.  

Fyll ut søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester.

Det er koordinerende helse- og omsorgskontor som behandler søknadene om innleggelse på Helsehuset. Basert på din søknad vurderes det hvilket tilbud som passer best for deg.  

Helsehuset har fra tid til annen behov for både tilkallingsvikarer og fastvakter. Dersom dette er noe for deg har du anledning til å sende oss en åpen søknad.

I søknaden må du skrive noen ord om deg selv, og om du har mulighet å jobbe dag, kveld eller helg. Legg ved CV og husk å ikke sende sensitive personopplysninger i e-posten. Det er en fordel om du har erfaring innen pleie, men ingen krav. 

Lindrende avdeling: 
Telefon: 46 80 56 81 

Øyeblikkelig hjelp døgnenhet: 
Telefon: 94 87 55 42 

Rehabiliteringsavdeling: 
Telefon: 94 78 81 54

Forsterket korttidsavdeling: 
Telefon: 46 85 73 89 

Korttidsavdeling: 
Telefon: 46 83 15 64 

Rus og psykiatri: 
Telefon: 94 86 32 90  

Medisinsk service: 
Leger, terapeuter og sosionom 
Telefon: 90 92 25 08

Kontakt Helsehuset 
Telefon: 46 95 50 00

Postadresse:
Helsehuset 
Postboks 6900
9299 Tromsø 
 

 

 

Besøksadresse

Hansine Hansens veg 90
9019Tromsø
Norge