Miljøtjenesten for barn og unge

Kort fortalt

 • Miljøtjenesten for barn og unge er en hjemmebasert tjeneste som gir timebasert hjelp til de i alderen 0–23 år.
 • Vi gir blant annet praktisk bistand og opplæring, veiledning, personlig assistanse og avlastende tiltak.  
 • Målet med tjenesten er å gi rask og fleksibel hjelp på et tidlig tidspunkt, slik at vi unngår at problemer utvikler seg eller forverres.  

Vi kan hjelpe barn og unge med ulike typer utfordringer. Det er ofte ulike utviklings- og atferdsforstyrrelser, som for eksempel:

 • utviklingshemming 
 • autismespekterforstyrrelse 
 • ADHD 
 • Tourettes syndrom 

Mange har også utfordringer innen et bredt spekter av psykisk helse eller rus. Vi har fokus på selvstendighetstrening, slik at barn og unge på sikt blir mer selvhjulpen.

Det viktigste er at du har behov for timebasert hjelp, og at du har utfordringer som ikke håndteres av spesialisthelsetjenesten.

Eksempler på hva vi kan hjelpe med er:  

 • avlastning for pårørende eller familie 
 • ulike gruppe- og aktivitetstilbud  
 • hjelp til å flytte for deg selv 
 • motivasjon og støtte i forbindelse med skole eller arbeid 
 • støttesamtaler knyttet til dine diagnoser 
 • ulik terapi for utfordringer innen psykisk helse og rus 
 • strukturering av hverdagen 
 • samhandle med ulike offentlige instanser 
 • samarbeide med lege, psykolog, spesialisthelsetjenesten og andre deler av kommunen 
 • hjelp til å styre egen økonomi 
 • administrering og veiledning av medisiner 
 • skaffe ulike hjelpemidler 
 • etablere sosiale nettverk 
 • trene på sosialt samspill
 • motivasjon til fysisk aktivitet 
 • veiledning av pårørende og familie knyttet til deres utfordringer 

Truls Staer
Avdelingsleder
Telefon: 41 23 92 44 

Besøksadresse:
Arthur Arntzens veg 30
9020 Tromsdalen

Postadresse:
Miljøtjenesten for barn og unge 
Tromsø kommune 
Postboks 6900 
9299 Tromsø