Jobb i Tromsø kommune

Kort fortalt

 • Som ansatt i Tromsø kommune får du en av landets beste pensjonsordninger.
 • Vi er en engasjert, kreativ og framtidsrettet organisasjon. Vi er inkluderende og møter alle ansatte med åpenhet og respekt.

• Muligheter til å ta utdanning ved siden av jobb.

• Faglig og personlig utvikling.

• Spennende arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid.

• Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

• Vær med å forme samfunnet.

• Fokus på sosial, økonomisk og klima- og miljømessig bærekraft.

Med offentlig tjenestepensjon i Tromsø kommunale pensjonskasse har du en av landets beste pensjonsordninger. Det inkluderer også ansatte i noen kommunale foretak. Sykepleiere og skoleansatte har egne ordninger.

Hvert år trenger vi over hundre lærere til skolene i Tromsø. Lærere i Tromsøskolen lønnes etter hovedtariffavtalen og Tromsø kommunes lokale lønnstariff. Som nyutdannet får du 60 minutter nedsatt leseplikt i uka det første året.

Se siden jobb som lærer i Tromsø kommune

Pedagogiske ledere i Elvestrand barnehage
Ørjan Sørensen og Kristoffer Andreassen jobber som pedagogiske ledere i Elvestrand barnehage.

Vi søker barnehagelærere, pedagogiske ledere, støttepedagoger, fagarbeidere og assistenter.

 • Se alle ledige stillinger i Tromsø kommune
 • Stipender for ansatte i helse- og omsorgsfag

  Når du jobber med helse- og omsorgsfag hos oss, kan du søke på stipend.

  Stipendene gjelder for:

  Nyutdannede eller sykepleierstudenter på siste året

  Nyutdannede sykepleiere og vernepleiere eller sykepleierstudenter og vernepleierstudenter i sitt siste år, kan få stipend på 70 000 kroner som en engangssum. Du binder deg til å jobbe for oss i to år.

  Fagarbeidere og assistenter som begynner på en utdanning

  Fagarbeidere eller assistenter har mulighet til å ta desentralisert sykepleierutdanning eller kompletterende sykepleie. Da kan du få lønnet permisjon for å delta på obligatoriske samlinger og praksisperioder, begrenset til maks 30 dager per studieår for de med 100 prosent stilling. Du kan i tillegg få 30 000 kroner i stipend for hvert studieår i maks fire år. Du binder deg til å jobbe for oss i to år etter at du er ferdig utdannet.

  Studenter som kan tenke seg en deltidsjobb under studiene

  Sykepleierstudenter eller vernepleierstudenter kan jobbe hos oss ved siden av studiene. Det minste er 20 prosent stilling. Du kan få 30 000 kroner hvert skoleår i maks fire år. I tillegg får du permisjon uten lønn når du har studiesamlinger og praksisperioder. Du binder deg til å jobbe for oss i to år etter at du er ferdig utdannet.

  Støtte ved utdanning utenfor Tromsø

  Ansatte som skal ta grunnutdanning, videreutdanning, masterutdanning eller lederutdanning som ikke tilbys i Tromsø, gis et tillegg for dokumenterte bo- og reiseutgifter på inntil 20 000 kroner per semester. Inntil 40 000 kroner per studieår/ kalenderår. Utdanningen må være relevant for arbeidsstedet og foreligge i kompetanseplaner. Ordningen kan kombineres med ordningen som er beskrevet i punktet under. 

  Stipendordning for nyrekruttering av sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere fra eksterne arbeidsgivere

  Sykepleiere og vernepleiere tilbys 70 000 kroner som en engangssum mot to års bindingstid. Helsefagarbeidere tilbys 35 000 kroner som en engangssum mot to års bindingstid. Ordningen kan ikke benyttes flere ganger til samme person eller kombineres med andre tilskuddsordninger. Den ansatte må minimum ha en ansiennitet innen helsefaglig arbeid på tre år.

  Helse og omsorg i Tromsø kommune

  • Jobbvinner – mentorordning

  Menn i helse

  • Startstipend/tilskudd

  • Rekrutteringsstillinger/ jobb under utdanning

  • Fagbrev på jobb

  • Tilskudd til grunnutdanning

  • Videreutdanning og faglig utvikling

  Les også: Tromsø kommunes tiltak for å beholde og rekruttere helseansatte

  I seksjon for vann og avløp har vi ansvar for samfunnskritisk infrastruktur. Vi har ansvar for at alle våre abonnenter til enhver tid skal forsynes med nok vann av drikkevannskvalitet. I tillegg skal vi håndtere avløpsvannet på en slik måte at det ikke oppstår miljøskade og sjenerende forhold der vi slipper dette ut.

  Du finner alle våre ledige stillinger her.

  Illustrasjon av vannbehandling
  Her ser du hvordan vi tar drikkevann fra oppdemmet vann på fjellet, og sender det gjennom vannbehandlingsanlegg før det kommer til deg. Avløpsvann sendes til renseanlegg, før det ender opp i havet.

  Er du ingeniørstudent?

  Ta kontakt med seksjon for vann og avløp dersom du er ingeniørstudent som skriver bacheloroppgave eller ønsker deltids- eller sommerjobb med arbeidsoppgaver knyttet til ditt fag. Les mer om våre tilbud til studenter her.