Jobb i Tromsø kommune

Kort fortalt

  • Som ansatt i Tromsø kommune får du en av landets beste pensjonsordninger.
  • Vi er en engasjert, kreativ og framtidsrettet organisasjon. Vi er inkluderende og møter alle ansatte med åpenhet og respekt.

Med offentlig tjenestepensjon i Tromsø kommunale pensjonskasse,har du en av landets beste pensjonsordninger. Det inkluderer også ansatte i noen kommunale foretak. Sykepleiere og skoleansatte har egne ordninger.

Når du jobber med helse- og omsorgsfag hos oss, kan du søke på stipend. Stipendene gjelder for:

  •  Nyutdannede eller sykepleierstudenter på siste året.

Nyutdannede sykepleiere og vernepleiere eller sykepleierstudenter og vernepleierstudenter i sitt siste år, kan få stipend på 70 000 kroner som en engangssum. Du binder deg til å jobbe for oss i to år.

  • Fagarbeidere og assistenter som begynner på en utdanning.

Fagarbeidere eller assistenter har mulighet til å ta desentralisert sykepleierutdanning eller kompletterende sykepleie. Da kan du få ulønnet permisjon for å delta på obligatoriske samlinger og praksisperioder, begrenset til maks 30 dager per studieår for de med 100 prosent stilling, 15 dager i 50 prosent stilling og en tilsvarende avregning i antall dager ved mindre stilling. Du kan i tillegg få 30 000 kroner i stipend for hvert studieår i maks fire år. Du binder deg til å jobbe for oss i to år etter at du er ferdig utdannet.

  • Studenter som kan tenke seg en deltidsjobb under studiene.

Sykepleierstudenter eller vernepleierstudenter kan jobbe hos oss ved siden av studiene. Det minste er 20 prosent stilling. Du kan få 30 000 kroner hvert skoleår i maks fire år. I tillegg får du permisjon uten lønn når du har studiesamlinger og praksisperioder. Du binder deg til å jobbe for oss i to år etter at du er ferdig utdannet.

  • Støtte ved utdanning utenfor Tromsø

Ansatte som skal ta grunnutdanning, videreutdanning, masterutdanning eller lederutdanning som ikke tilbys i Tromsø, gis et tillegg for dokumenterte bo- og reiseutgifter på inntil 20 000 kroner per semester. Inntil 40 000 kroner per studieår/ kalenderår. Utdanningen må være relevant for arbeidsstedet og foreligge i kompetanseplaner. Ordningen kan kombineres med ordningen som er beskrevet i punktet under. 

  • Stipendordning for nyrekruttering av sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere til Tromsø kommune fra eksterne arbeidsgivere.

Sykepleiere og vernepleiere tilbys 70 000 kroner som en engangssum mot to års bindingstid. Helsefagarbeidere tilbys 35 000 kroner som en engangssum mot to års bindingstid. Ordningen kan ikke benyttes flere ganger til samme person eller kombineres med andre tilskuddsordninger. Den ansatte må minimum ha en ansiennitet innen helsefaglig arbeid på tre år.

Ta kontakt med seksjon for vann og avløp dersom du er ingeniørstudenter som skriver bacheloroppgave eller ønsker deltids- eller sommerjobb med arbeidsoppgaver knyttet til ditt fag. Les mer om dette tilbudet til studenter.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.