Leie av kantina på rådhuset

Kort fortalt

  • Er du med i en frivillig organisasjon, lag eller forening? Da kan du leie kantina på rådhuset.

Frivillige organisasjoner, lag og foreninger kan leie kantina. Du kan bestille kaffe og lett servering om du ønsker det. Dette gjelder ukedager. Det er ikke mulig å bruke kjøkkenet eller utstyr derfra.  

Send en e-post til kantina.radhuset@tromso.kommune.no og oppgi:   

  • dato 
  • tidspunkt 
  • hvilket arrangement det er 
  • antall deltakere 
  • kontaktperson 
  • ønsket servering 
  • fakturaadresse 

Det er gratis for lag og foreninger å leie kantina i åpningstiden på hverdager mellom klokka 14:00 og 15:45.

Vakthold

Skal du benytte kantina utenfor rådhusets åpningstid (sommer- og vintertid), er vi pålagt å ha vakthold. Etter klokka 15:00/15:45 er prisen for leie 1500 kroner i inntil tre timer (tre timer er minimum). Etter dette er prisen 500 kroner i timen. Ved større arrangement må du også betale for renhold. Prisen vil variere etter arrangementet.

E-post: kantina.radhuset@tromso.kommune.no

Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2