Leie av kantina på rådhuset

Kort fortalt

  • Frivillige organisasjoner, foreninger, firmaer og privatpersoner kan leie kantina på rådhuset.
  • Prisen avhenger av flere faktorer. Be om tilbud.

Frivillige organisasjoner, lag, foreninger, firmaer og grupperinger av privatpersoner kan leie kantina. Det er ikke et krav om at disse må ha tilknytning til Tromsø kommune.

Man kan bestille kaffe og lett servering om man ønsker. Dette gjelder ukedager. Det er ikke adgang til å leie bruk av kjøkkenet eller kantinens kjøkkenutstyr.  

Send en e-post til kantina.radhuset@tromso.kommune.no, be om tilbud, og legg ved følgende opplysninger:   

  • dato 
  • tidsrom og varighet
  • hvilket arrangement det er 
  • antall deltakere 
  • Ansvarlig leietager/kontaktperson
  • ønsket servering

Ansvarlig leietager må være over 18 år.

Fakturaadresse sendes når avtale om leie er inngått.

Prisen vil avhenge av en rekke forhold, for eksempel basert på hvor mange dere er, når og hvor lenge du vil leie kantinen, og hva slags arrangement det er.

Send forespørsel på e-post til rådhuskantinen og be om tilbud.

Legg ved de opplysningene som etterspørres under fanen «Hvordan går jeg fram?».

E-post: kantina.radhuset@tromso.kommune.no

Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2