Vielse på rådhuset

Kort fortalt

  • Dere kan gifte dere borgerlig på rådhuset i Tromsø.
  • Vielsen utføres av en vigsler.  
  • Civil wedding ceremonies in Tromsø

Dere kan gifte dere onsdager, torsdager og fredager mellom klokken 09:00 og 14:30. Unntaket er offentlige helligdager. Vielsen kan foregå på norsk, samisk eller engelsk. Dersom en av dere eller begge ikke forstår språket vielsen foregår på, må dere selv sørge for tolk.

Det gjennomføres ikke vigsel fra og med uke 28 til og med uke 31, heller ikke i romjulen.

For å inngå ekteskap i Norge, må staten først finne ut om dere har lov til å gifte dere. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene.  

Les om vilkår for å inngå ekteskap i Norge

Hvis alle papirer er i orden, kan dere regne med å få prøvingsattesten innen fire til seks uker. Dersom du er utenlandsk statsborger, kan det ta noe lengre tid. Skatteetaten hastebehandler ikke søknader om prøvingsattest. På våren og sommeren kan behandlingstiden være lengre.

En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske. Vi må ha mottatt attesten senest to uker før vielsen.

Du må sende attesten til postmottak@tromso.kommune.no eller Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø. Den kan også leveres i resepsjonen på rådhuset.

Har du spørsmål? Vi anbefaler Skatteetatens veileder – Veien til ekteskapet. 

Dere må avtale dato og tidspunkt for vielsen senest to uker før dere har tenkt å gifte dere. Send inn ønsket dato og tidspunkt (hver hel- og halvtime) på e-post til  vigsel@tromso.kommune.no.

Oppgi gjerne:  

  • Om dere ønsker å sette på ringer under seremonien.
  • Om dere ønsker musikk- eller tekstinnslag.
  • Om dere eventuelt ønsker vielsen på engelsk eller samisk.
  • Telefonnummeret og e-postadressen vi kan nå dere på.

Det er gratis å gifte seg på rådhuset.

Du kan ikke velge din egen vigsler, men du kan ønske deg en politisk nøytral vigsler. Varaordføreren gjennomfører de fleste vigslene.

Brudeparet og gjester bør møte opp 15 minutter før tidspunktet dere skal gifte dere. Dere blir møtt i foajeen. Ta med legitimasjon.  

To vitner må være til stede under vielsen. Det kan være forloverne deres eller to andre personer over 18 år. Vi kan hjelpe til med å skaffe vitner dersom dere ønsker det, men det må avtales på forhånd.  

Seremonien foregår vanligvis på norsk, med mindre vi får beskjed på forhånd om den skal være på samisk eller engelsk.  

Det er sitteplasser til 24 gjester i rommet, i tillegg til to vitner.

Selve seremonien varer vanligvis fem minutter dersom det ikke er lagt til noe ekstra. Underveis brukes det borgerlige vigselsformularet. Ønsker dere å sette på ringer, at noen skal lese opp en tekst eller ha innslag av musikk, må dere gi beskjed om dette to uker før.

Etter seremonien vil dere få en kopi av vigselsboka, som kan brukes som en midlertidig vigselsattest. Skatteetaten sender endelig vigselsattest til dere.

Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt på e-post: vigsel@tromso.kommune.no.

Dere kan også ta kontakt på telefon til Torunn Bjerke Sandnes, på telefon 41 04 72 80.

For questions in English, contact us by email: vigsel@tromso.kommune.no.

Civil wedding ceremonies in Tromsø
Civil wedding ceremonies in Tromsø are held at Tromsø City Hall (Rådhuset). The wedding ceremonies are free of charge and are available to anyone who fulfills the conditions for entering into marriage in Norway.

Before you get married
Before you get married, The Norwegian Tax Administration (Skatteetaten) must check if you meet the conditions for entering into marriage. This means you must submit a number of documents to your local tax office. You will then receive what is known as a “Certificate of no impediment to marriage”, which demonstrates that you fulfill the conditions for entering into marriage.

See the website of The Norwegian Tax Administration Marriage in Norway for information about forms you need to fill out. The processing time is 6 - 8 weeks and sometimes more, so make sure you allow plenty of time before the wedding. The certificate is valid for 4 months and must be valid at the date of marriage.

When you receive the certificate, you must send it to postmottak@tromso.kommune.no or send it by mail to this address:
Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø

You can also deliver it at Tromsø City Hall (Rådhuset), at the information desk.

If you have any questions about documents or conditions for entering into marriage, please contact Skatteetaten

Time and place for civil wedding ceremonies
Civil wedding ceremonies in Tromsø are held at Tromsø City Hall (Rådhuset). We offer ceremonies on Wednesdays, Thursdays and Fridays between 9 am and 15 pm. This does not include public holidays. This service is not offered from week 28 through week 31, nor during Christmas.

To make an appointment for the ceremony
You must make an appointment for your wedding ceremony no later than two weeks in advance. To make an appointment, contact us with time and date at vigsel@tromso.kommune.no.
 
Please provide a phone number where you can be reached. Let us know what ceremony language you want (Norwegian, English or Sami) and if you want to put on rings during the ceremony.
 
We will provide feedback on whether the time is available as quickly as possible.
  
Practical information
The bridal couple, witnesses and guests must show up 10-15 minutes before the ceremony. You will be met in the entrance hall. The bridal couple must be able to provide identity documents (a credit card with picture, a driver’s license or a passport).


There must be two witnesses present during the ceremony. These may be the maid of honor and the best man, or two other persons over 18 years of age. If you yourselves do not provide witnesses, we can provide them for you if you give us notice in advance.


In the ceremony room there is seating for 24 guests, in addition to the two witnesses.


The ceremony is conducted in Norwegian. If you want English or Sami language as the ceremony language, we must be notified when you make an appointment. If either of you or both do not understand the ceremony language, you must provide a qualified interpreter.


The ceremony usually lasts for 5 minutes. During the ceremony, the official procedure for civil marriage will be used. If you want to put on rings and/or include other musical or textual elements in the ceremony, you must notify us in advance.
After the ceremony, you will receive a temporary marriage certificate. The Norwegian Tax Administration will send you the final marriage certificate.
 
Questions
If you have any questions, please send an e-mail to vigsel@tromso.kommune.no