Fakta om Tromsø

Kort fortalt

  • Tromsø ligger på 69 grader nord.  
  • Tromsø har over 77 700 innbyggere.  

Tromsø ligger på 69 grader nord. Vi er 77 992 innbyggere (per 4. kvartal 2022), noe som gjør oss til den niende største kommunen i Norge. Vi har per mars 2023 innbyggere fra 138 nasjoner. Den utenlandske befolkningen utgjør 16,4 % av det totale innbyggertallet.

Kilder:

Nabokommunene til Tromsø er Balsfjord i sør, Storfjord i øst og Karlsøy mot nordøst. Tromsø ligger i Arktis, når vi bruker definisjonen av de nordligste land- og havområdene. Det vil altså si området mellom Nordpolen og Polarsirkelen i hele det sirkumpolare området.

Vi har flere tettsteder i kommunen, de største er Tromsøya, Tromsdalen og Kvaløysletta. Mindre tettsteder er Kjosen, Fagernes og Movika.

De største offentlige arbeidsplassene er UiT Norges arktiske universitet, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Tromsø kommune. Norsk Polarinstitutt holder også til i Tromsø. Store arbeidsplasser i næringslivet er KSAT, Norges sjømatråd og Sparebank1 Nord-Norge.

Tromsø er en fiskerikommune, med virksomhet både innen fiskeri og oppdrett. De siste årene er reiselivsnæringen blitt mer og mer viktig.

Tromsø har såkalt subarktisk klima. Det vil si lange vintre og korte somre. Det varierer hvor varmt det blir på sommeren, men gjennomsnittstemperaturen for hele året er 2,2 grader. Om lag 911 millimeter nedbør faller årlig. Golfstrømmen går forbi Tromsø, noe som betyr at vi aldri har virkelig kalde vintre.

På Yr.no kan du se værhistorikk for Tromsø.

Tromsø er en kommune med stort internasjonalt engasjement. Vi har deltatt i flere internasjonale prosjekter, og har flere vennskapsbyer:

  • Anchorage, Alaska (USA)
  • Gaza, Palestina 
  • Kemi, Finland
  • Luleå, Sverige
  • Zagreb, Kroatia 
  • Quetzaltenango, Guatemala

Kommunestyret i Tromsø vedtok 26. oktober 2022 å si opp vennskapsbyavtalene med de russiske byene Murmansk, Arkhangelsk og Nadym som en markering mot Russlands krigføring i Ukraina.

Tromsø er den arktiske hovedstaden. Som arktisk hovedstad skal Tromsø kommune bidra til å utvikle, styrke og representere kunnskap i arktiske spørsmål som har betydning for mennesker og samfunn i Arktis.

Statusen som arktisk hovedstad innebærer også store utviklingsmuligheter lokalt. Ikke bare for Tromsø, men for landsdelen Nord-Norge, innenfor områder som politikk, næring, kultur, kunnskap, byutvikling, infrastruktur, urfolksrett, forskning og miljø.

Ordføreren i Tromsø er medlem av Arctic Mayors' forum, et samarbeidsforum for utviklingen av de arktiske områdene. Arctic Mayors' forum har sekretariat i Tromsø.