Kontakt oss

Kort fortalt

  • Tromsø kommune telefon: 77 79 00 00.
  • Få oversikt over kommunens åpningstider og døgnåpne vakttelefoner.

E-post til Tromsø kommune:
postmottak@tromso.kommune.no 

Hvis du har generelle spørsmål om Tromsø kommunes tjenester, kan du sende e-post til servicetorget@tromso.kommune.no

Tenk over dette før du sender e-post:

  • Alle saksdokumenter til og fra kommunen er offentlig, så lenge de ikke inneholder opplysningene som er underlagt taushetsplikt.
  • Husk å ikke skrive sensitive personopplysninger på e-post. Dette skal sendes i posten.
  • All sakspost kommer på postlisten. Postlisten er offentlig og tilgjengelig på internett.
  • Vær oppmerksom på at ditt brev kan bli omtalt eller sitert i mediene.

Les mer om offentlig innsyn.

Har du spørsmål knyttet til koronasituasjonen? Her finner du kontaktinformasjon knyttet til ulike spørsmål om korona.

Telefon: 77 79 00 00.

Åpningstider telefon:

  • Sommertid: Fra klokken 08:00 til 15:00 (15. mai–14. september)
  • Vintertid: Fra klokken 08:00 til 15:45 (15. september–14. mai)

Servicetorget hjelper deg med informasjon om alle kommunale tjenester. Vi gir også veiledning på flere tjenesteområder, og kan henvise deg til riktig kontaktperson.  

Servicetorget holder til i første etasje på rådhuset, i Rådhusgata 2.

Du kan komme innom for drop-in alle dager fra kl. 12:00-15:00. Timeavtale bestilles på telefon 77 79 00 00 fra kl. 08:00-15:45.

Dette er telefoner som er bemannet utenom arbeidstid. Hit kan du ringe ved akutte hendelser.

Nødnummer:

Døgnåpne vakttelefoner i kommunen:

Seksjon for kommunikasjon gir støtte og råd i informasjonsfaglige spørsmål til hele Tromsø kommune. Vi er kontaktpunkt for mediene og baserer vårt arbeid på  kommunens kommunikasjonsstrategi.

Felles e-post:
kommunikasjon@tromso.kommune.no 

Postadresse:
Seksjon for kommunikasjon
Postboks 6900
Rådhuset
9299 Tromsø 

Kontaktinformasjon:

Media kan fritt laste ned bilder fra kommunen på Flickr.
Tromsø kommune og fotograf skal krediteres ved bruk.

Her kan du lese om bruk av kommunevåpenet og laste ned kommunens logo.

Pressemeldinger og nyhetssaker fra Tromsø kommune legges ut på nettsiden.

Kommunen er også til stede på:
Facebook
Instagram
LinkedIn

Postadressen vår er:
Rådhuset 
Postboks 6900 Langnes 
9299 Tromsø 

Last ned PDF av organisasjonskartet her.

Organisasjonskart for Tromsø kommune. 
Øverste nivå, kommunedirektør.
Direkte underlagt kommunedirektøren: kommuneadvokaten, eierskap.
Under kommunedirektør: stab for samfunn, stab for organisasjon, stab for økonomi og finans, avdeling for oppvekst, utdanning og kultur, avdeling for helse og omsorg, avdeling for bymiljø. 
Seksjoner under stab for samfunn: samfunn innovasjon og næring, kommunikasjon, servicetorget.
Seksjoner under stab for organisasjon: HR, politisk sekretariat, virksomhetsstyring og internkontroll, IT digitalisering og arkiv.
Seksjoner under stab for økonomi og finans: økonomistyring, regnskap og innfordring, annskaffelser. 
Seksjoner under avdeling for oppvekst, utdanning og kultur: barnehage, skole, skole og voksenopplæring, barn og familie.
Seksjoner under avdeling for helse og omsorg: sykehjem, hjemmetjenester, oppfølgingstjenester, velferd, arbeid og inkludering. 
Seksjoner under avdeling for bymiljø: eiendom, byutvikling, utbygging, vann og avløp, drift og forvaltning.
Organisasjonskart for avdeling for oppvekst, utdanning og kultur.
Direkte under avdeling for oppvekst, utdanning og kultur: stab.
Videre under avdeling for oppvekst, utdanning og kultur: seksjon for barnehage, seksjon for skole, seksjon for skole og voksenopplæringa, seksjon for familie og barn, seksjon for kultur.
Enheter under seksjon for barnehage: Sør-Tromsøya barnehager, Tromsøysundet barnehager, Tromsøya vest barnehager, Kvaløya barnehager, Fastlandet nord barnehager.
Enheter under seksjon for skole: skoler.
Enheter under seksjon for skole og voksenopplæringa: skoler. 
Enheter under seksjon for familie og barn: barneverntjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste, forebyggende helsetjenester, tverrfaglig ressurs. 
Enheter under seksjon for kultur: bibliotek og byarkiv, kulturskolen, kulturarena, Tvibit, fritid.
Seksjon for kultur er gjeldende fra 1. august 2021.
Organisasjonskart for avdeling for helse og omsorg.
Under avdeling for helse og omsorg: fagstab, forvaltningskontor, helse- og omsorgskontor, USHT. Seksjon for sykehjem, seksjon for hjemmetjenester, seksjon for oppfølgingstjeneste, seksjon for velferd, arbeid og inkludering.
Enheter under seksjon for sykehjem: Kvaløysletta sykehjem, Mortensnes sykehjem, Jadevegen sykehjem, Sør-Tromsøya sykehjem, Otium bo- og velferdssenter. 
Enheter under seksjon for hjemmetjenester: fastlandet hjemmetjeneste, nordøya hjemmetjeneste, sentrum hjemmetjeneste, midtbyen hjemmetjeneste, Kvaløya hjemmetjeneste, Helsehuset, helsetjenester. 
Enheter under seksjon for oppfølgingstjeneste: arbeid og aktivitet, omsorgstjenesten Kvaløya, omsorgstjenesten Langnes, omsorgstjenesten sørøya. 
Enheter under seksjon for velferd, arbeid og inkludering: enhet for rus og psykiatri, flyktningtjenesten, boligkontoret, NAV Tromsø.
Organisasjonskart for avdeling for bymiljø.
Under avdeling for bymiljø: stab. Seksjon for eiendom, seksjon for byutvikling, seksjon for utbygging, seksjon for vann og avløp, seksjon for drift og forvaltning.
Seksjon for eiendom har ingen enheter under seg. 
Under seksjon for byutvikling: stab. Enheter under seksjon for byutvikling: byplan, byggesak, geodata, veg, park, idrett og friluft, klima, miljø og landbruk.
Under seksjon for utbygging: stab. Enheter under seksjon for utbygging: byggeprosjekt.
Under seksjon for vann og avløp: stab. Enheter under seksjon for vann og avløp: kundeservice, plan og utbygging, drift. 
Under seksjon for drift og forvaltning: stab. Enheter under seksjon for drift og forvaltning: bydrift, byggforvaltningen, byggdrift, Fagrent.
Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.