Profil og logo

Kort fortalt

 • Tromsø kommunes logo er sammensatt av det offisielle kommunevåpenet og signaturen Tromsø kommune.
 • Originale filer skal brukes, slik at sammensetningen av elementer, skrifttype og tilpasning av avstander ikke forandres.
 • Kommunevåpenet er Tromsø kommunes offisielle merke.

Kommunevåpenet skal alltid gjengis...

 • ...i sin helhet. Alle elementer skal være med, både rammen og toppkrona.
 • ...frittstående, aldri innfelt i kombinasjon med tekst eller andre symboler eller logoer.
 • ...med en tilfredsstillende kvalitet.

Kommunevåpenet er Tromsø kommunes offisielle merke. Det er sammensatt av det offisielle kommunevåpenet og signaturen «Tromsø kommune». Kommunevåpenet kan ikke brukes av utenforstående uten tillatelse.

Tromsø kommunes våpen og flagg er fastsatt i kongelig resolusjon 22. juli 1983. Våpenet er offisielt definert slik: «I blått en gående sølv rein». Det er tegnet av Hallvard Trætteberg.

Som utgangspunktet er det kun kommunens folkevalgte organer, administrasjon og enheter som kan bruke kommunevåpenet. Våpen og flagg er primært kjennetegn og symboler for utøvelse av offentlig myndighet. Derfor er det restriksjoner på hvordan våpnene kan bli brukt, og straffeloven § 165 bokstav b bestemmer at det er straff for misbruk.

​Kunstnere eller andre som har fått støtte fra kommunen, og som blir anmodet om å bruke kommunevåpenet i sine utstillinger, produksjoner eller ved sine aktiviteter, kan laste dette ned.

Ta kontakt med seksjon for kommunikasjon hvis du er usikker på om du kan bruke kommunevåpenet.

Hovedregelen er at Tromsø kommunes logo plasseres oppe i venstre hjørne.

Det er avgjørende at logoens integritet, dimensjoner, avstander og størrelsesforhold ikke endres.

 • Ikke bytt om eller introduser nye farger.
 • Ikke gjør om på størrelsesforholdet mellom signatur og kommunevåpen.
 • Ikke endre skrifttype på signaturen – bruk logofiler som finnes her.
 • Ikke bruk grafiske effekter på logoen.
 • Ikke strekk logoen.

Størrelse på logo

 • For hovedlogo er minimumsstørrelse på logo satt til høyde 10 mm og med maksimumsstørrelse i postalt og vanlig trykt materiell (plakater er unntaket) på høyde 20 mm.
 • For stående variant er minimumsstørrelse bredde 12 mm og maksimumsstørrelse til bredde 18 mm.

Beskyttet område
Det beskyttende området er definert til å være lik høyden av kronen i byvåpenet og er et felt som ikke skal bli brutt av andre grafiske elementer, logoer, tekst, bilder eller sidemarger. Unntaket er der logoen plasseres direkte over bilder.

beskyttende område.png

Ikke-tillatte varianter

ikke tillatte varianter.png

For å ivareta profilen skal profileringsmateriell som skilt, trykksaker og bilprofilering godkjennes av seksjon for kommunikasjon før det sendes til produksjon.

Last ned hovedlogoen i png-format:
Høyreklikk på bildet og velg «lagre bilde som», lagre fil, eller last ned alle logene i en komprimert zip-fil.

Hovedfarger

Pantone Process Blue er vår hovedfarge og er det elementet som skal ta størst plass i profilen. De to andre fargene – mørk blå (PMS 289) og hvit spiller på lag med grunnfargen og bidrar til det ønskede helhetsinntrykket.

Primærfarger.jpg
PMS Process Blue
RGB: 0085ca
Pantone Process Blue
CMYK: 100-13-1-2
CMYK Coated:
100-13-1-2
CMYK Uncoated:
100-4-0-9
RAL: 5015
Hvit
RBG: ffffff
Pantone: N/A
CMYK: N/A
CMYK Coated: N/A
CMYK Uncoated: N/A
RAL: N/A
PMS 289
RBG: 0c2340
Pantone 289
CMYK:
100-76-12-70
CMYK Coated:
100-76-12-70
CMYK Uncoated:
97-63-13-41
RAL: 5013

Støttefarger

Disse fargene skal spille på lag med hovedfargene i profilen, og bidra til varme, dybde og kontrast. Eksempelvis kan fargene brukes som uthevingsfarge i publikasjoner der man har behov for det. Brukes sparsommelig.

Støttefarger ny.png

PMS 3125
RBG: 00acc8
Pantone Coated: Pantone 3125
CMYK:
84-0-18-0
CMYK Uncoated:
67-0-18-0
PMS 7405
RGB: f4cd00
Pantone Coated: Pantone 7405
CMYK:
0-11-97-2
CMYK Uncoated:
0-18-100-6
PMS 7597
RGB: d74022
Pantone Coated: Pantone 7597 C
CMYK: 0-85-100-4
CMYK Uncoated:
0-68-95-0

Office-dokumenter og web

Arial er standardfont i typografi til brevmaler, presentasjoner og andre Office-dokumenter. Den er tilgjengelig gjennom operativsystemet på alle datamaskiner. Arial er også standard font til web og skjermbaserte løsninger.

Ved store mengder tekst brukes Times New Roman.

Profesjonelle trykksaker

Barlow brukes i profilerende materiell, som blant annet brosjyrer, plakater, visittkort. Skrifttypen skal brukes på profesjonelt utformede trykksaker.

Barlow er en gratis Google font, og kan lastes ned her.