Kommunale råd

Kort fortalt

 • Finn informasjon om eldreråd, kirkelig fellesråd, ungdomsråd, politiråd og kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Her finner du en oversikt over rådets medlemmer.

Se møtekalenderen for møtedatoer og sakene eldrerådet jobber med.

Eldrerådet har ni medlemmer. To er politisk oppnevnte representanter og sju er pensjonister. De nåværende medlemmene er valgt for perioden 2019 – 2023.
 
Rådet er partipolitisk nøytralt og kan behandle alle saker som gjelder levekår for eldre.  

Følg Tromsø eldreråd på Facebook.

Her finner du en oversikt over rådets medlemmer.

Se møtekalenderen for møtedatoer.

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et lovpålagt organ for kommunen. Rådet skal blant annet uttale seg om kommunale plansaker og påpeke forhold innenfor sitt arbeidsområde som bør endres eller følges opp. Rådet består av fire politikere og seks representanter fra brukerorganisasjoner.  
 
Rådet kan også ta opp saker av eget initiativ, enten det er kommunen, andre offentlige instanser eller private som skal avgjøre saken. Rådet er avhengig av innspill fra aktive brukerorganisasjoner for å få kjennskap til hva som skal til for å sikre full deltakelse og likestilling for alle i Tromsø.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utarbeidet en veileder med råd for personer med funksjonsnedsettelser.

Politirådet er et samarbeidsforum for den øverste ledelsen i kommunen og politiet. Formålet er at kommune- og politiledelse tar et felles ansvar for kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunnet.

Medlemmer fra Tromsø kommune:

 • Gunnar Wilhelmsen, varamedlem: Marlene Berntsen Bråthen
 • Tone Marie Myklevoll, varamedlem: Barbara Vögele
 • Pål Julius Skogholt, varamedlem: Åsne Høgetveit
 • Anna Amdal Fyhn, varamedlem: Helga Marie Bjerke
 • Stig Tore Johnsen, kommunedirektør
 • Mette Mohåg, avdelingsdirektør for bymiljø 
 • Kari Henriksen, avdelingsdirektør for oppvekst, utdanning og kultur 
 • Margrethe Kristiansen, seksjonsleder for sykehjem, helse og omsorg 
 • Bjarne Woll, SLT-koordinator

Medlemmer fra Tromsø politistasjonsdistrikt:

 • Anita Hermandsen – politistasjonssjef
 • Lars Lindén – seksjonsleder etterretning og forebyggende
 • Lene Fabek- seksjonsleder etterforskning
 • Yngve Widding- seksjonsleder patrulje
 • Kenneth Wøhni Helberg – politikontakt

Tromsø Ungdomsråd er et partipolitisk uavhengig råd, som jobber for at Tromsø kommune skal være en god kommune for barn og unge å vokse opp i. Ungdomsrådet er et rådgivende, informasjonsgivende og aktivitetsskapende råd, som jobber opp mot både kommunestyret og administrasjonen i saker som vi anser som viktige for barn og unge.

Tromsø ungdomsråd 2023/2024

Les mer om Tromsø Ungdomsråd på Tvibits nettsider.

Eldrerådet:

Oddny Aleksandersen, leder
Send en e-post
 
Postadresse:
Tromsø eldreråd
Postboks 6900
9299 Tromsø

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:

Ann Sissel Enoksen, leder
Send en e-post

Politirådet:

Send e-post til politisk sekretariat