Offentlig innsyn og postliste

Kort fortalt

  • Alle kan be om innsyn i offentlige dokumenter, postjournaler og registre. 
  • Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige, så lenge det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov.
  • Gå direkte til innsynsportalen.

19. februar 2023: Vi opplever tekniske problemer i et av våre administrasjonsverktøy som gjør at vi ikke får oppdatert møtekalenderen i innsynsportalen slik vi pleier. Vi jobber for raskest mulig å få utbedret feilen, og beklager ulempene dette medfører

I mellomtiden vil du finne noen av saksdokumentene til politiske møter i aktivitetskalenderen på tromso.kommune.no.

Ved normal drift vil du finne saksdokumentene på:

Du kan be om innsyn i alle offentlige dokumenter, journaler og registre. Dette kalles innsynsrett. 

Når du ber om innsyn, vurderer vi om vi kan sende deg en kopi av det du ønsker å se. Det skal vi gjøre selv om dokumentet er «unntatt offentlighet». Hvis noe skal unntas offentlighet, må det være hjemmel for det i loven.  

Vi vurderer innsynskravet du har sendt til oss. I noen tilfeller sier loven at vi ikke kan gi deg innsyn. Det gjelder for eksempel når et dokument inneholder informasjon som er taushetsbelagt eller personsensitiv informasjon, som for eksempel en persons helseopplysninger.

Hvis det bare er en del av dokumentet som er taushetsbelagt eller personsensitivt, vil vi vurdere om vi kan fjerne dette før vi sender deg resten av dokumentet. Vi kan ikke gjøre det hvis fjerning av opplysningene fører til at det begrensede dokumentet gir et feilaktig bilde. 

Offentlig postliste er en oversikt over dokumenter som sendes til eller fra kommunen.

Du finner vår offentlige postliste her.

Alle dokumenter er registrert med saks- og dokumentnummer, dato for publisering i postlista, dokumentets dato, dokumenttype, tittel, avsender, mottaker, saksbehandler og lovparagraf hvis det er «unntatt offentlighet». Du får også oversikt over eventuelle vedlegg. 

Alle kan be om innsyn. Når du har funnet fram til et dokument du vil bestille i postlisten, kan du bestille dokumentet gjennom postlisten. I postlisten kan du sortere på dato eller bruke søkeord for å finne det du leter etter. 

Kommunen har også plikt til å hjelpe deg å finne dokumenter gjennom arkivsystemet. Da må du kunne identifisere dokumentet du ber om innsyn i, for eksempel ved å oppgi saks- og dokumentnummer. 

Du kan be om innsyn i all informasjon som er lagret av Tromsø kommune. Du kan også be om innsyn i databaser, men loven sier at vi må kunne søke opp og sammenstille informasjonen på en enkel måte. 

Vi skal svare deg så raskt som mulig, og senest innen fem virkedager. Hvis du ikke har fått svar innen fem virkedager, kan du regne dette som et avslag. Da kan du sende oss en klage.  

Hvis vi gir deg avslag, begrunner vi det ved å vise til en eller flere paragrafer i lovverket. Vi informerer deg samtidig om muligheten for å klage og klagefristen. Du må klage innen tre uker. 

Før du klager kan du be om en utvidet begrunnelse for avslaget. Vi skal svare deg i løpet av ti arbeidsdager. 

Send en klage på avslaget eller på begrunnelsen for avslaget til postmottak.
Du må sende klagen innen tre uker. 

Du finner utkast til klagebrev på offentlighet.no  

Hvis vi ikke endrer avslaget eller begrunnelsen vår, sender vi klagen din videre til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for ny behandling.