Kommunedirektør

Kort fortalt

  • Stig Tore Johnsen er kommunedirektør i Tromsø kommune.
  • Kommunedirektøren har det øverste ansvaret for den løpende driften av Tromsø kommune.
Kommunedirektør Stig Tore Johnsen.

Kommunedirektøren har det øverste ansvaret for den løpende driften av Tromsø kommune og er øverste ansvarlig for den samlede administrasjonen i kommunen.

Kommunedirektøren kan kontaktes på e-post eller telefon 91 30 64 11.

Adresse:
Tromsø kommune 
Rådhuset 
Postboks 6900
9299 Tromsø 

Kommunedirektørens ledergruppe består av:

  • Grete Kristoffersen, direktør stab for samfunn, telefon 41 54 85 41, e-post
  • Mari Enoksen Hult, direktør stab for organisasjon.
  • Geir Andersen, direktør stab for økonomi og finans.
  • Kari Henriksen, avdelingsdirektør for oppvekst, utdanning og kultur.
  • Magne Nicolaisen, avdelingsdirektør for helse og omsorg.
  • Mette Mohåg, avdelingsdirektør for bymiljø.