Reglementer

Kort fortalt

  • Se reglementer og fullmakter vedtatt av kommunestyret for politiske utvalg, folkevalgte og ansatte.

Les reglement hos lovdata.no

Behandlet i kommunestyremøte 24. mai 2023 etter vedtak.

Se også notat om økonomiforvaltningen i innsynsløsningen vår.