Ordfører

Kort fortalt

  • Gunnar Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet er ordfører i Tromsø kommune. Han har vært ordfører siden 16. oktober 2019.
  • Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte. De viktigste oppgavene en ordfører har, er å lede kommunestyremøtene og å representere kommunen utad.
Portrett av ordfører Gunnar Wilhelsem
Gunnar Wilhelmsen (Ap) er ordfører i Tromsø kommune.

Alle henvendelser til ordfører sendes på e-post.

Du kan også ta kontakt med ordførerens politiske rådgivere:

Eventuell brevpost til ordføreren sendes:

Tromsø kommune
Rådhuset 
Postboks 6900
9299 Tromsø 

Fremste folkevalgte 

Ordføreren i Tromsø er kommunens fremste folkevalgte.

Ordførerens viktigste oppgave er å lede kommunestyremøtene. Ordfører har ansvar for at møtene skjer i samsvar med vedtatte spilleregler og at det blir truffet gyldige vedtak. Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer såframt annet ikke er lovbestemt eller vedtatt.

Ordføreren er kommunens rettslige representant og leder møtene i forretningsutvalget.  

Representant for Tromsø kommune

Ordføreren har ansvar for å representere Tromsø kommune ved offisielle anledninger og mottakelser. Ordføreren skal være en samlende person for kommunens befolkning, ved å ha kontakt med innbyggerne i Tromsø og å være kommunens ansikt utad.

Portrett av Ordfører Gunnar Wilhelmsen og Varaordfører Sigrid Bjørnhaug Hammer
Gunnar Wilhelmsen (Ap) ordfører i Tromsø kommune og Sigrid Bjørnhaug Hammer (SV) Varaordfører i Tromsø kommune.

Ordføreren i Tromsø er medlem av Arctic Mayors' forum, et samarbeidsforum for utvikling av de arktiske områdene.

Portrett av varaordfører Sigrid Bjørnhaug Hammer
Sigrid Bjørnhaug Hammer (SV) er varaordfører i Tromsø kommune.

Sigrid Bjørnhaug Hammer fra SV er varaordfører i Tromsø kommune.

Alle henvendelser til varaordfører rettes på e-post

Spørsmål eller interpellasjon til kommunestyret og formannskapet, og spørsmål om reglement kan sendes til politisk sekretariat.

Send e-post til politisk sekretariat