Ordfører

Kort fortalt

  • Gunnar Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet er ordfører i Tromsø kommune. Han har vært ordfører siden 16. oktober 2019.
  • Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte. De viktigste oppgavene en ordfører har, er å lede kommunestyremøtene og å representere kommunen utad.
Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) og varaordfører Marlene Berntsen Bråten (Sp).

Alle henvendelser til ordfører sendes på e-post. Du kan også ta kontakt med ordførerens politiske rådgivere Kari Helene Skog (telefon 97 04 52 32 / e-post) eller Silje Charlotte Solstad (telefon 97 04 27 36 / e-post).

Eventuell brevpost til ordføreren adresseres:

Tromsø kommune 
Rådhuset 
Postboks 6900
9299 Tromsø 

Fremste folkevalgte 
Ordføreren i Tromsø er kommunens fremste folkevalgte. Ordførerens viktigste oppgave er å lede kommunestyremøtene. Ordfører har ansvar for at møtene skjer i samsvar med vedtatte spilleregler og at det blir truffet gyldige vedtak. Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer såframt annet ikke er lovbestemt eller vedtatt. Ordføreren er kommunens rettslige representant og leder møtene i forretningsutvalget.  

Representant for Tromsø kommune 
Ordføreren har ansvar for å representere Tromsø kommune ved offisielle anledninger og mottakelser. Ordføreren skal være en samlende person for kommunens befolkning, ved å ha kontakt med innbyggerne i Tromsø og å være kommunens ansikt utad.

Ordføreren i Tromsø er medlem av Arctic Mayors' forum, et samarbeidsforum for utvikling av de arktiske områdene.

Varaordfører: Marlene Berntsen Bråthen fra Senterpartiet er varaordfører i Tromsø kommune. Alle henvendelser til varaordfører rettes til henne på e-post.

Spørsmål eller interpellasjon til kommunestyret og formannskapet, og spørsmål om reglement kan sendes til politisk sekretariat.

Send e-post til politisk sekretariat

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.