Finn riktig kart

Kort fortalt

  • Du finner en rekke ulike karttyper i kartportalen.
  • Her kan du bestille kartdata og eiendomsinformasjon.
  • Finn temakart og 3D-modeller, for eksempel om friluftsliv, plandata eller byutviklingsprosjekter.

Gå til temakart og 3D-modeller

Der finner du blant annet kart over:

  • Plandata
  • Tromsø i 3D-modell
  • Støy og forurensing
  • De beste plassene for nordlyssafari
  • Friluftsmuligheter i Tromsø

Har du spørsmål til kartavdelingen i Tromsø kommune? Send oss en e-post