Feiing og tilsyn i bolig

Kort fortalt

 • Hvis boligen din har pipe og ildsted, for eksempel en peis eller en ovn, kommer feieren.  
 • Feiing og tilsyn i bolig, blir vurdert etter vår erfaring av din bolig.  
 • Vi gir deg beskjed når feieren kommer.  

Du betaler for feiing og tilsyn over de kommunale avgiftene to ganger i året.   

Tjenester ut over vanlig varslet feiing og tilsyn, betales ved ekstra gebyrer.  

Se prisoversikt her.

Vi varsler alle som er registrert med fyringsanlegg, en uke før feieren kommer. Du får da en tekstmelding med en lenke som du må klikke deg inn på. Der bekrefter du at du har mottatt beskjed fra oss og at feieren har lov til å komme. Hvis vi ikke når deg gjennom tekstmelding, sender vi ut brev.   

Du trenger ikke være hjemme når feieren kommer, men du må ha satt fram stige. Hvis du derimot ønsker at feieren skal fjerne sot, må det være noen hjemme. Det må også være noen hjemme hvis du skal ha tilsyn.

 • Steng feieluker, ventiler og spjeld.
 • Sett fram en stige.  
 • Hvis taket er skrått, skal det være fastmontert stige eller trinn opp til skorsteinen. Dette gjelder uansett helning på taket.
 • Kontroller at takstigen er av den godkjente typen.
 • Ved feiing fra loft, gi beskjed om dette. Det er på grunn av at vi da må bruke annet verktøy.  
 • Dersom skorsteinen er høyere enn 120 centimeter fra taket, må det monteres en plattform som feieren kan stå og arbeide på. Plattformen må være i henhold til NS EN 12951, som beskriver løsninger for taksikringsprodukter. Det er på grunn av sikkerheten til feieren.  

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg gjøres på bakgrunn av risikotall. Brannvesenet må kartlegge risikoen til alle boenheter i kommunen. Da ser de blant annet på bygningstype, skorsteinstype og kvalitet, type ildsted og kvalitet, hyppig bruk av fyringsanlegg, mengde sot, brannsmitte og avstand, og hvor lenge siden det er utført feiing og tilsyn av fyringsanlegg i bygningen. Disse observasjonene gjør at brannvesenet kan regne ut hvilke boenheter som må prioriteres.

Denne arbeidsmetoden har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap pålagt alle kommuner å arbeide etter.  

 • Stigen kan ikke være i tre, men for eksempel aluminium.
 • Stigen skal være sikret slik at den ikke glir eller velter sidelengs eller bakover.
 • Stigen skal så langt det er praktisk mulig, festes i toppen eller sikres på en annen måte.
 • Stiger over fem meter skal alltid festes i toppen, slik at den ikke glir ut.
 • Stige opp til tak skal stikke minst én meter over taket. Den skal være plassert inntil takstsigen, men ikke rett foran.  

Hvis du på egen hånd skal montere en peis eller ovn, følg monteringsanvisningen nøye. Hvis du er usikker på hvordan du monterer et ildsted, ta kontakt med fagfolk. Husk at større endringer som skal gjøres på skorsteinen og skorsteinsløpet, som for eksempel oppsetting, sanering eller rehabilitering, er søknadspliktig arbeid.

Når du har montert et nytt ildsted, skal du gi oss beskjed om dette.
Det gjør du ved å sende oss en e-post.

 • Bruk tørr ved som brenner godt. Fuktig ved kan være brannfarlig.
 • Fyr med god trekk og lite brensel.
 • Unngå rundfyring – det vil si å fylle ovnen med ved og lukke trekkene – for å få veden til å vare lengst mulig.
 • Unngå å fyre hardt i flere ovner tilkoblet den samme skorsteinen.
 • Bruk gnistfanger ved åpne peiser.

Les mer om brannforebygging på siden Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Der finner du informasjon om røykvarslere, brannøvelser i hjemmet, brannslokningsapparater og hva du skal gjøre ved brann.