Seksjonering

Kort fortalt

  • Å seksjonere en eiendom innebærer å dele opp bruksenheter/leiligheter/arealer til egne panteobjekter. 
  • Eiendommen rundt er i utgangspunktet fellesareal, men dette kan også tinglyses som tilleggsdel til seksjonen.
  • Ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker på om seksjonering er egnet for din eiendom.

Hvem som helst kan være søker/innsender, men eierne som er oppgitt i grunnboka må signere på søknaden.

Hvis du ønsker å endre på en allerede seksjonert eiendom, heter det å reseksjonere.

Du må legge ved:

  • Målsatte plantegninger av alle etasjer i alle bygg på eiendommen der det er avmerket hva hver seksjon disponerer.
  • Sameievedtekter. Vedtektene må minimum inneholde kommunenavn, gårds- og bruksnummer, eventuelt festenummer og hvor mange styremedlemmer sameiet skal ha.

Send oss gjerne en e-post hvis du har spørsmål.

Saksbehandler i kommunen behandler søknaden, og sender vedtaket til tinglysing hos Kartverket.