Planer under oppstart

Kort fortalt

  • Private og offentlige aktører kan varsle oppstart av planarbeid.
  • Her finner du informasjon om hvordan du kan komme med merknader til planer som er i oppstartsfasen.

Når private eller offentlige aktører har satt i gang et planarbeid, skal dette varsles. Berørte i nærområdet varsles direkte om slik oppstart, men også andre kan komme med merknader.

Varselet skal inneholde opplysning om planområdet, hvor man kan får mer informasjon og hvordan du kan sende inn merknader.

Her finner du en oversikt over planer som er under oppstart og hvor publikum kan komme med merknader. Er det ingen planer her, er det ingen aktuelle planer som er under oppstart på tidspunktet.

Detaljregulering for Leirbakken:

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 er det varslet oppstart av arbeid med detaljregulering for Leirbakken KI3, plan 1942. Tiltakshaver er Barlindhaug Eiendom AS, forslagsstiller er Multiconsult Norge AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av lagervirksomhet innenfor planområdet, i tråd med føringer fra gjeldende områdeplan. Grunneiere, berørte naboer og myndigheter blir varslet direkte.

Høringsdokumenter er tilgjengelig for nedlastning på Mulitconsult sine nettsider.
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Gry Michelsen, telefon 95 81 45 18, eller gry.michelsen@multiconsult.no.

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger knyttet til planarbeidet, bes melde dette skriftlig til Multiconsult Norge AS på tromso@multiconsult.no, med kopi til Tromsø kommune på postmottak@tromso.kommune.no, innen 15.10.2021.

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.