Planer under oppstart

Kort fortalt

  • Private og offentlige aktører kan varsle oppstart av planarbeid.
  • Her finner du informasjon om hvordan du kan komme med merknader til planer som er i oppstartsfasen.

Når private eller offentlige aktører har satt i gang et planarbeid, skal dette varsles. Berørte i nærområdet varsles direkte om slik oppstart, men også andre kan komme med merknader.

Varselet skal inneholde opplysning om planområdet, hvor man kan får mer informasjon og hvordan du kan sende inn merknader.

Her finner du en oversikt over planer som er under oppstart og hvor publikum kan komme med merknader. Er det ingen planer her, er det ingen aktuelle planer som er under oppstart på tidspunktet.

Oppstart av reguleringsplan for Forsøket 12 – plan 1950

Planområdet ligger nord for Tromsø sentrum, i område ved brannstasjonen. De berørte eiendommene er: 200/339, 200/335, 200/340 og 200/1786.

Planarbeidet er startet opp med bakgrunn i Tonto AS ønske om å omregulere eiendommen 200/339 fra forretning/industri til boligformål. Omreguleringen vil være i tråd med de overordnede planene og utvikling på nabotomt.

Plangrensen omfatter hele eiendommen 200/339 og en mindre del av tilsluttende offentlig veiareal og privat vei på naboeiendom. Det planlegges maksimalt 25 enheter som en kombinasjon av 1- til 3-roms leiligheter i en øst-vest orientert boligblokk. Planområdet er cirka 1 550 m².

Se planforslaget i kart.

Innspill og spørsmål til reguleringsplanarbeidet rettes til:

Arkitektkontoret Amundsen AS
Postboks 101
9251 Tromsø

Saksansvarlig Marijne Janssens, telefon 91 90 54 71, e-post mj@arkitektamundsen.no.

Innspill blir sendt til Tromsø kommune sammen med planforslaget.

Frist for innspill: 21. august 2022

Oppstart reguleringsplan for Grønnegata 48 – plan 1953

Eiendommen 200/433 ligger vest i Tromsø sentrum, i krysset mellom Strandskillet og Grønnegata.

Foreslått formål er hotell/overnatting/bevertning/forretning. De direkte berørte eiendommene er 200/433 og 200/1.

Planarbeidet er startet opp med bakgrunn i Viking Eiendom AS ønske om å bygge på tre etasjer til eksisterende bygg i Grønnegata 48. Omreguleringen vil være i tråd med de gjeldende overordnede planene for området. Plangrensen omfatter eiendommen og deler av Strandskillet, Grønnegata og Vestregata. Planområdet er cirka 2 200 m². Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Se planforslaget i kart.

Innspill og spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til:

Arkitektkontoret Amundsen AS
Postboks 101
9251 Tromsø

Saksansvarlig Maria Skaret, telefon 97 10 82 66, e-post ms@arkitektamundsen.no.

Innspill blir sendt til Tromsø kommune sammen med planforslaget.

Frist for innspill: 31. august 2022

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.