Planer under oppstart

Kort fortalt

  • Private og offentlige aktører kan varsle oppstart av planarbeid.
  • Her finner du informasjon om hvordan du kan komme med merknader til planer som er i oppstartsfasen.

Planarbeid som er annonsert og finner du i vår kartportal ved å velge kartlaget «planer under arbeid».

Når private eller offentlige aktører har satt i gang et planarbeid, skal dette varsles. Berørte i nærområdet varsles direkte om slik oppstart, men også andre kan komme med merknader.

Varselet skal inneholde opplysning om planområdet, hvor man kan får mer informasjon og hvordan du kan sende inn merknader.