Klage i byggesaker

Kort fortalt

  • Du kan klage hvis du har søkt om å få bygge noe og fått nei.  
  • Du kan også klage hvis du er uenig i en tillatelse vi har gitt naboen eller gjenboeren din.
  • Hvis du regnes som part i en sak, sender vi informasjon om klagemulighetene når vi har avgjort saken. Andre som har rettslig klageinteresse kan også klage.  

Du kan klage på vår avgjørelse om å avslå din søknad. Er du en nabo eller en gjenboer har du også lov til å klage på en avgjørelse som har påvirkning for deg og din eiendom.

Hvis du klager på at vi har gitt naboen tillatelse til noe, vil ikke det stanse byggeprosessen i behandlingstiden av klagen. Naboen bygger videre med risiko om at din klage kan bli tatt til følge.  

Du må klage innen tre uker etter at du er gjort kjent med vedtaket.

Du må bruke et standard klageskjema som oppfyller forvaltningsloven. Som søker, får du skjema i vedtaket som ble gjort i din byggesøknad. Som nabo eller gjenboer må du sende inn et brev til kommunen.  

Klagen skal inneholde:

  • Hvilket vedtak klager du på? 
  • På hvilket grunnlag klager du og hva klager du på? 
  • Klagen må undertegnes av deg som klager.

Klagen sendes til kommunen. Vi vil da vurdere å endre avgjørelsen vår. Hvis vi likevel mener at avgjørelsen vår er riktig, sender vi klagen din videre til Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Der vil klagen din bli vurdert og avgjort på nytt. Du får avgjørelsen tilsendt når den er klar.

Behandlingstid i kommunen er i henhold til forvaltningslovens frister. Du får et brev om når du kan forvente svar. Vi har ingen innflytelse på behandlingstiden til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Ønsker du innsyn i dokumentene i saken, kan du be om det i postlisten.

Postlisten finner du her.