Brøyting, kosting og vei

Kort fortalt

  • Vi brøyter etter oppsatte ruter. Det tar rundt fem-seks timer å brøyte alle veier, gangveier, fortau og uterom ved kommunale bygg.
  • Ta hensyn til brøytebilen ved parkering og plassering av avfallsdunken.
  • Slik melder du skade etter brøyting.

For at brøytingen skal foregå så raskt og effektivt som mulig, ber vi deg passe på to ting når du parkerer bilen:  

  • Forsikre deg om at du har lov til å parkere der.
  • Forsikre deg om at brøytebilen har plass til å komme forbi.  

Når vi brøyter veier og fortau, kan det komme snø inn på din eiendom. Vi setter pris på om du måker unna denne snøen, i stedet for å flytte den ut på veien eller fortauet igjen.  

Vi gjør så godt vi kan for å brøyte uten å skade gjerder på privat eiendom. Det er derfor viktig at du merker utsatte gjerder med en brøytestikke eller pinne i sterke farger. Plasser disse med én meters avstand. Hvis vi likevel kjører på og ødelegger gjerdet ditt, kan du melde inn skaden på e-post til postmottak@tromso.kommune.no. Husk å sjekke at gjerdet eller muren faktisk er din eiendom, og ikke kommunens.  

Gratis brøytestikke kan hentes hos Bydrift, Ringvegen 70, 9018 Tromsø.

Når været skifter, blir det ofte glatt på veier og på fortau. Vi prøver å komme så fort vi kan for å strø. Det viktigste er at bilen din har gode vinterdekk til å ferdes på veiene. Vi anbefaler også alle å kjøpe strøsand for å ha i innkjørselen. Vi råder også fotgjengere til å bruke brodder på glattisen.

Om bilen din står på en kommunal vei, setter vi pris på om du koster under den. Bor du tett inntil en kommunal vei er det fint om du spyler strøsanden ut i veien, slik at kostebilen kan fange det opp.  

Plasser dunken en god meter inn fra veien på din tomt. Dunken skal ikke stå på veien – dette gjelder uansett sesong, men er ekstra viktig om vinteren med tanke på snørydding. 

Brøytemannskapet har ansvaret for å sikre fremkommelighet for både ambulanse, brannbil og politi. Ligger huset ditt langs en kommunal vei, så må du regne med å få brøytet snø inn i innkjørselen din. 

Brøytemannskapene våre prøver å unngå snø i innkjørsel, men vi må prioritere trafikksikkerhet og framkommelighet