Veranda, terrasse eller platting

Kort fortalt

Hvor stort du bygger avgjør gebyrets størrelse. Andre ting du må søke om i tillegg, kan også påvirke prisen. Et eksempel er dispensasjoner. Vi sender deg faktura etter at vedtaket er gjort.

Se prisoversikt her.

Dersom terrassen eller plattingen ikke er høyere enn 50 centimeter over terrenget på noen punkt, trenger du ikke å søke. Areal har ingenting å si. Hvis den er høyere enn 50 centimeter over terrenget, eller om du for eksempel skal setter på rekkverk, må du søke.

Sjekk her om du kan bygge terrasse eller platting uten å søke.

Så lenge det er søknadspliktig, må du varsle naboene dine. Hvis du ikke trenger å søke, trenger du heller ikke å varsle. Vi anbefaler likevel at du snakker med dem som kan bli berørt av byggeprosjektet ditt.

Ønsker du å søke om å bygge en terrasse eller platting?

Finn informasjon om hvordan du går fram for å søke.

Du skal normalt sett få svar på søknaden din etter tre uker. Vi gjør oppmerksom på at det sommertid må påregnes noe lenger svar- og behandlingstid i byggesaker. Unntak som kan gjøre at det tar lengre tid:

Mangler
Hvis søknaden mangler noe, kan det ta lengre tid å behandle den. Pass derfor på at alt er med før du sender den fra deg.

Merknader
Hvis naboen din har merknader, trenger vi vanligvis ekstra tid til å vurdere disse, inntil tolv uker.

Dispensasjon 
Hvis du vil søke om noe som er ulovlig, det vil si i strid med planer eller lovverk, må du også søke om dispensasjon. Behandlingstiden blir da tolv uker. Du kan søke om dispensasjon og byggetillatelse i samme søknad.

Husk å vente på svar fra kommunen før du begynner å bygge.