Tilbygg

Kort fortalt

Størrelsen på det du bygger avgjør hvor mye det vil koste. Er det andre ting du må søke om i tillegg, kan også det påvirke prisen. Et eksempel på dette er dispensasjoner. Vi sender deg faktura etter at vedtaket er gjort.

Se prisoversikt her.

Et tilbygg er noe du bygger inntil en eksisterende bygning, slik at grunnflaten blir større. Alt du bygger inntil en meter fra en eksisterende bygning, regnes som et tilbygg. Bygger du mer enn en meter unna den, regnes det som et frittliggende bygg.

Les mer om mindre tiltak på bebygd eiendom.

Til sammenligning bygger du påbygg oppå en bygning og underbygg under en bygning.

Du må i utgangspunktet alltid søke om å bygge et tilbygg, men det finnes noen unntak.

Les mer om hvilke unntak som gjelder.

Gå til søknadsskjema for mindre byggeprosjekter på boligeiendom.

Du kan søke selv når tilbygget:

Hvis tilbygget ditt ikke oppfyller kravene over, må fagfolk søke for deg. Det kan for eksempel være en byggmester, en entreprenør eller en arkitekt. Du må passe på at fagfolkene bekrefter sitt ansvar med signatur. Da er det de som står som tiltakshaver, altså at det er de som har ansvaret. Hvis du søker selv, er det du som har ansvaret for at lover, forskrifter og planer blir fulgt.

Så lenge det er søknadspliktig, må du varsle naboene dine. Hvis du ikke trenger å søke, trenger du heller ikke å varsle. Vi anbefaler deg likevel at du snakker med dem som kan bli berørt av byggeprosjektet ditt.

Du skal få svar på søknaden din etter tre uker. Unntak som kan gjøre at det tar lengre tid er:

Mangler
Hvis søknaden mangler noe, kan det ta lengre tid å behandle den. Pass derfor på at alt er med før du sender den fra deg.

Merknader 
Hvis naboen din har merknader, trenger vi vanligvis ekstra tid til å vurdere disse, inntil tolv uker.

Dispensasjon
Hvis du vil søke om noe som er ulovlig, det vil si i strid med planer eller lovverk, må du også søke om dispensasjon.

Behandlingstiden blir da tolv uker. Du kan søke om dispensasjon og byggetillatelse i samme søknad.

Husk å vente på svar fra kommunen, før du begynner å bygge.