Gatelys, vei og overflatevann

Kort fortalt

  • Kommunen har ansvaret for alle kommunale veier.
  • Enhet for bydrift har ansvaret for gatelys, stiming av grøfter og sluk, vedlikeholdsasfaltering, skilting, merking av fotgjengerfelt, kantslåtting og nyanlegg.

  • På siden vår Meld om feil kan du tipse oss dersom mangler på vei, eiendom, vann, avløp eller gatelys som ikke fungerer slik de skal.

Staten har ansvaret for riksveier, fylkeskommunene for fylkesveier, kommunene for kommunale veier og private for private veier.

Dersom du får en skade som skyldes mangler på en kommunal vei, ta kontakt med oss.  

Hvis det kommer mye mildvær og regn, kan det komme skader på huset ditt. Sjekk derfor nærmeste sluk og stikkrenne, og fjern alt som kan hindre vannet. Det kan ofte være nok å pirke hull i isen for å unngå vannskader.  

Hvis det kommer mye regn, vil vannet renne ned bratte skråninger og inn i et bekkeinntak. Hvis det blir tett, ta kontakt med oss. Pass på at det ikke ligger noe foran bekkeinntaket som kan være til hinder.

Vakttelefon Bydrift: 97 01 02 00.
Merk: Gjelder utenom normal arbeidstid. Det er ikke mulighet til å sende tekstmelding til dette nummeret.

Tromsø kommune har døgnåpen vaskehall. Her kan du vaske vare- og lastebiler, busser, vogntog, hjullastere og gravemaskiner. I tillegg kan du ta en manuell vask med kjemi og høytrykk på alle biltyper.  
 
Kontakt oss på e-post for nærmere avtale.

Kontakt servicetorget på telefon 77 79 00 00.