Støttemur

Kort fortalt

Hvor stort du bygger avgjør gebyrets størrelse. Andre ting du må søke om i tillegg, kan også påvirke prisen. Et eksempel er dispensasjoner. Vi sender deg faktura etter at vedtaket er gjort.

Se prisoversikt her.

Du trenger ikke å søke når støttemuren er inntil en meter høy og ligger minst en meter fra nabogrensen. Du trenger heller ikke søke hvis støttemuren er inntil 1,5 meter høy og ligger fire meter fra nabogrensen.

Støttemuren må ikke bygges i frisiktlinjer i reguleringsplanen for eiendommen. Det betyr at du ikke kan bygge noe som hindrer sikt mot for eksempel et veikryss.
Eventuelle begrensninger finner du i reguleringsplanen.

Du er selv ansvarlig for å følge lover og forskrifter når du bygger.

Hvis støttemuren din ikke oppfyller kravene over, må du søke.

Du kan søke selv om å bygge støttemur. Dersom du skal bygge en svært omfattende støttemur, som kommunen kan regne som en konstruksjon, kan det likevel hende at fagfolk må søke for deg. Hvis du søker selv, er det du som har ansvaret for at lover, forskrifter og planer blir fulgt.

Se hva som gjelder for eiendommen din.

Merk! nytt kommunenummer 5401. Dersom eiendommen ikke har adresse må du oppgi kommunenummer.

Så lenge det er søknadspliktig, må du varsle naboene dine. Hvis du ikke trenger å søke, trenger du heller ikke å varsle. Vi anbefaler likevel at du snakker med dem som kan bli berørt av byggeprosjektet ditt.

Hvis du skal bygge nærmere nabogrensen enn fire meter, må naboen din godkjenne byggeprosjektet. Da må naboen din skrive under på en avstandserklæring. Det er opp til kommunen å vurdere om det kan gis tillatelse – selv om naboen er enig i din ønskede plassering.

Ønsker du å søke om å bygge en støttemur?

Her finner du informasjon om hvordan du går fram for å søke.