Bruksendring – endre bruken av et rom

Kort fortalt

Hvor stort du bygger avgjør gebyrets størrelse. Andre ting du må søke om i tillegg, kan også påvirke prisen. Vi sender deg faktura etter at vedtaket er gjort.

Se prisoversikt her.

Hvis du skal sette inn et vindu, er det en fasadeendring. Det er et eget gebyr for behandling av søknad om fasadeendring. Vi anbefaler deg å søke om alt i samme søknad. Da blir det lettere for oss å behandle søknaden din, og du kan du unngå unødvendige gebyrer.

Ønsker du å gjøre om kjelleren, loftet eller andre deler av boligen som hittil ikke har vært godkjent for varig opphold, og lage oppholdsrom der, må du søke om dette. Alle rom skal være godkjent til en type bruk. For eksempel er et soverom godkjent som soverom, ikke som bod. Det er fordi lovverket stiller ulike krav til ulike rom. Når du får bruksendringen godkjent, kan du for eksempel leie ut.

Hvis du er usikker på hvilke rom som er godkjent til hva, kan du sjekke det her.

Søk på gårds- og bruksnummer eller adresse og se etter de sist godkjente plantegningene av boligen din. Hvis du ikke finner tegningene eller hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss.

Det er to hovedkategorier av rom. Den ene typen rom heter hoveddel og den andre typen heter tilleggsdel.

Hoveddel er stue, kjøkken, bad, vaskerom, soverom og entré. Eksempler på tilleggsdel er bod, tekniske rom, garasje og lagringsrom.

Du må søke hvis du skal gjøre om et rom regnet som tilleggsdel til hoveddel og omvendt.

Hvis du skal gjøre om et hoveddel-rom til et annet hoveddel-rom, for eksempel soverom til bad, trenger du ikke å søke. Det samme gjelder om du skal gjøre om en tilleggsdel til en annen type tilleggsdel.

Sjekk om du må søke om bruksendring.

Hvis du må søke, finner du søknadsskjema her.

Du kan søke selv, så lenge du ikke skal flytte på bærende vegger, bjelker eller lignende. Hvis du skal det, må fagfolk søke for deg.

Hvis du søker selv, er det du som har ansvaret for at lover, forskrifter og planer blir fulgt.

Se hva som gjelder for eiendommen din.

Merk! nytt kommunenummer 5401. Dersom eiendommen ikke har adresse, må du oppgi kommunenummer.

Du må ikke varsle naboene om en bruksendring så lenge alle endringer er innendørs. Vi anbefaler deg likevel at du snakker med dem som kan bli berørt av byggeprosjektet ditt.

NB! Hvis du setter inn et nytt vindu, vil det antakelig regnes som en fasadeendring. Du må varsle naboene dine om fasadeendringer.

Her finner du informasjon om hvordan du går fram for å søke.

Vi gjør oppmerksom på at det sommertid må påregnes noe lenger svar- og behandlingstid i byggesaker.

Du skal få svar på søknaden din etter tre uker. Unntak som kan gjøre at det tar lengre tid:

Mangler
Hvis søknaden mangler noe, kan det ta lengre tid å behandle den. Pass derfor på at alt er med før du sender den fra deg.

Merknader 
Hvis naboen din har merknader, trenger vi vanligvis ekstra tid til å vurdere disse. Det kan ta inntil tolv uker.

Dispensasjon 
Hvis du vil søke om noe som ikke er tillatt i plan og bygningsloven eller går ut over det som er tillatt, må du også søke om dispensasjon.

Behandlingstiden blir da tolv uker. Du kan søke om dispensasjon og byggetillatelse i samme søknad.

Husk å vente på svar fra kommunen før du begynner å bygge.