Kommunale normer for veg, grøntanlegg, belysning, vann og avløp

Kort fortalt

  • Kommunalteknisk norm for Tromsø kommune omfatter de fire fagnormene: veg, grøntareal, belysning, vann og avløp.
  • Normene kan du laste ned lenger ned på siden.

Belysningennormen består av et hoveddokument med flere vedlegg. I lenken under kan du laste ned normen som en zip-fil der alle dokumentene er slått sammen til to dokumenter i en zip-fil.

Vann- og avløpsnormen (VA-normen) inneholder en oversikt over lover og forskrifter som regulerer og påvirker planlegging, utførelse og drift av VA-anlegg. 

Last ned en PDF-versjon med vedlegg og tegninger ved å klikke på denne lenken.