Kommunale avgifter

Kort fortalt

  • Kommunale avgifter og eiendomsskatt faktureres to ganger i året.
  • Faktura for kommunale avgifter består for eksempel av renovasjonsgebyr, vann- og avløpsavgift, feieavgift og festeavgift for kommunale tomter.

Vi sender ut faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt to ganger i året, med forfall 1. april og 1. oktober. Første termin gjelder perioden 1. januar til 30. juni. Andre termin gjelder perioden 1. juli til 31. desember.

Faktura for kommunale avgifter består blant annet av renovasjonsgebyr, vann- og avløpsavgift, feieavgift og festeavgift for kommunale tomter. Vi sender som regel ut en regning for hver eiendom.

Vi anbefaler at du oppretter avtale om e-faktura i din nettbank. E-faktura kan kombineres ed avtalegiro.  

Kommunal avgifter for branntilsyn og feiing betales hvert år. For dem som har vannmåler vil avregningen gjelde foregående år.

Satsene for kommunale avgifter finner du her.

Når kommunen beregner gebyr for vann og avløp tar vi utgangspunkt i boligens areal og ganger dette med et anslått forbruk per kvadratmeter.  

I de boligene der det er installert vannmåler, blir gebyret fakturert på grunnlag av faktisk forbruk av vann. Avløp faktureres med samme forbruk som vann.

Vi hjelper deg gjerne med å vurdere om du burde installere en vannmåler i ditt hjem. Som kunde med vannmåler betaler du en årlig leie til kommunen.

Du finner en prisoversikt her.

Dersom du ønsker å installere vannmåler må du ta kontakt med en rørlegger. Rørleggeren må videre fylle ut søknad om vannmåler, som deretter skal godkjennes av seksjon for vann og avløp.

Avlesning av vannmåler gjøres én gang i året av kunden selv. Hver desember sendes det ut avlesningskort som fylles ut og sendes i retur. Dersom du ikke mottar avlesningskort må du ta kontakt med oss.

Søknadsskjema vannmåler. (Ledningsportalen)
 
Ved demontering av vannmåler skal det samme skjemaet benyttes. Du faktureres for vannmåler fram til dokumentasjon på demontering er mottatt.  

Da må du kontakte Remiks AS for å få korrigert antallet boenheter. Du må likevel betale fakturaen som du har fått.

Vi anbefaler at fordelingen av eiendomsskatt og kommunale avgifter gjøres opp mellom partene når boligen skifter eier. Normalt håndteres dette av eiendomsmegleren.

Eiendomsavgift
E-post: eiendomsavgift@tromso.kommune.no

Renovasjon
E-post: post@remiks.no

Feiing
E-post: post@tbrkf.no

Vann og avløp
E-post: va.kundeservice@tromso.kommune.no
Telefon: 91 69 12 10 

Servicetorget
E-post: servicetorget@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 00 00