Hopp til hovedinnhold

Vedtatte planer

Kort fortalt

  • Få en oversikt over alle vedtatte areal- og reguleringsplaner i et område du er interessert i.
  • Se oversikt over vedtatte utbyggingsavtaler.
  • Du finner fram i kartet ved å søke på sted, plannummer eller klikke på et skravert område.

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Klage sendes på e-post til postmottak@tromso.kommune.no eller som brev til:

Tromsø kommune
Seksjon for byutvikling
Postboks 6900
9299 Tromsø

Frist: Innen tre uker fra kunngjøringsdato.

Se plan- og bygningslovens krav om erstatning eller innløsning. Krav må settes fram innen tre år. Seksjon for byutvikling kan gi nærmere opplysninger på telefon 77 79 00 00.

Vedtatte planer er planer for et bestemt område som er vedtatt i kommunestyret. En plan gjelder fra det øyeblikket den ble vedtatt i kommunestyret.

En utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og utbygger om utbygging av et område som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet, og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan.

Du finner fram i kartet ved å søke på sted, plannummer eller ved å manøvrere deg til riktig sted ved å dra i kartet og klikke på et skravert område.