Skal du grave?

Kort fortalt

Se prisoversikt her.

Det er gratis å søke om tillatelse til å grave på egen eiendom.

Du sender søknaden din i nettportalen Gravemelding.
Husk å sende inn arbeidsvarslingsplan hvis du skal grave nært eller i en offentlig vei. Søknaden skal leveres av fagfolkene som utfører oppdraget. På samme sted sender du inn ferdigmelding når arbeidet er avsluttet.

Noen ganger kan det være planlagt arbeid i veien du ønsker å grave. Derfor må alle planlagte gravearbeid som er på over 40 meter, og kryssing av vei, registreres og godkjennes i KGrav. Det er en løsning for koordinering av planer for gravearbeid.

Registrer planlagte gravearbeid i KGrav.

Du behøver ikke å søke om tillatelse, for å grave på egen eiendom. Skal du grave på din eiendom – men den plassen du skal grave på ligger mindre enn tre meter ifra en kommunal vei –  da må du derimot søke om tillatelse. Det er ikke lov for privatpersoner å grave i offentlig vei.  

Selv om du ikke behøver å søke om tillatelse for å grave på egen eiendom, anbefaler vi at du likevel sender inn en søknad. Da kan vi se om det ligger vann- og avløpsrør i bakken der du ønsker å grave. Det kan for eksempel være snakk om kommunale rør, naboens rør eller at dine rør ligger på naboens grunn.  

Søknaden kan leveres av deg, eller av fagfolk som skal utføre gravejobben. Husk at du må ha sendt inn søknad, og fått godkjent, vann-, avløps – eller overvannstiltak før du sender inn søknad om gravetillatelse.  

Det er påbudt at graving og utskifting av dine private vann- og avløpsrør, skal utføres av et godkjent firma.

Gå inn på gravemelding for å finne ut hvem som eier området du vil grave i.

Hvis du finner ut at området er eid av noen private, så må du selv sørge for å få lov av grunneier til å grave.

Er området du ønsker å grave på en riks- eller fylkesvei, trenger du tillatelse fra Statens vegvesen. Du kan ringe dem på telefon 02030.

Det er du som søker, som selv har ansvaret for å sørge for at alle nødvendige tillatelser er på plass før gravingen kan starte.

Behandlingstiden på en søknad om gravetillatelse er inntil to uker. Tillatelsen gjelder for den perioden du har oppgitt i søknaden.

I Tromsø er det en del vernede områder, blant annet i sentrum. Da gjelder spesielle regler og du må ta kontakt med fylkeskonservatoren for å finne ut om du har lov til å grave der.  

Når du søker om tillatelse til å grave, får du beskjed om å hente ut kart over kabler i bakken.

Kartene finner du her.

Kartene du får tilsendt har informasjon om vann- og avløpsrør som ligger i bakken. Du får også vite om det ligger strømkabler eller fiber fra ulike nettleverandører der.  

Vi anbefaler at du henter kartene en til to uker før du har tenkt å begynne å grave. Da sikrer du at kartene du bruker er oppdatert.

Noen ganger er det nødvendig å finne ut om det er kabelnett i bakken, slik at de kan merkes. Det blir gjort av Geomatikk. Det er vann- og avløpsseksjonens oppgave å finne ut om det er kommunale ledninger.  

Når gravearbeidet er over må du skrive en ferdigmelding. Ferdigmeldingen du skal bruke finner du her.

Graving i kommunale trafikkarealer

Kjell Theodor Svindland 
Veiforvalter, graving og arbeidsvarsling  
Telefon: 48 11 62 15 

Geir-Frode Bergseth
Ingeniør, seksjon for byutvikling
Telefon: 90 24 25 45

Vann og avløp

Henning Breivik
Konsulent, vann og avløp
Telefon: 91 56 79 48

Knut-Jacob Lind
Konsulent, vann og avløp
Telefon: 90 47 60 12