Tenk Tromsø

Kort fortalt

  • Tenk Tromsø er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen og innbyggerne i Tromsø.
  • Samarbeidsprosjektet skal gjøre det enklere og raskere å ta seg frem i Tromsø.
  • Målet er nullvekst i personbiltransport og god framkommelighet for alle, med hovedvekt på buss, sykling, gåing og næringslivstransport.

Mer informasjon om Tenk Tromsø