Forenklet søknad for mindre byggearbeid og bruksendring

Kort fortalt

  • Du kan søke om mindre byggeprosjekter selv. For større prosjekter, må du kontakte fagfolk.
  • Her finner du en oversikt over det du må huske på når du skal søke selv.  

De enkle søknadsskjemaene gjelder for tilbygg, for eksempel om du skal utvide boligen din med en terrasse, veranda eller et nytt rom. Tilbygget må være mindre enn 50 kvadratmeter. Frittliggende bygninger, som en garasje eller bod, må være mindre enn 70 kvadratmeter.   

Dersom du ønsker det, kan du få veiledning av kommunen før du går i gang.

Hvis du er pliktig til å sende inn en søknad om byggetillatelse, er du også pliktig til å sende inn søknad om tillatelse til rivning. Hvis det derimot er snakk om en bygning som ikke er søknadspliktig, trenger du ikke søke for å rive.

Du skal normalt få svar på søknaden din etter tre uker, men det kan sommertid påløpe økt svar- og behandlingstid i byggesaker. Unntak som kan gjøre at det tar lengre tid:

Mangler
Hvis søknaden din mangler noe, kan det ta lengre tid å behandle den. Pass derfor på at alt er med før du sender søknaden fra deg.  

Merknader
Hvis naboen din har merknader, trenger vi vanligvis ekstra tid til å vurdere disse. Det kan ta inntil tolv uker.  

Dispensasjon 
Hvis du vil søke om noe som er ulovlig, det vil si i strid med planer eller lovverk, må du også søke om dispensasjon.

Behandlingstiden er tolv uker. Du kan søke om dispensasjon og byggetillatelse i samme søknad.  

Husk å vente på svar fra kommunen før du begynner å bygge.

Synes du det er utfordrende å forstå seg på reglene, eller har du spørsmål?  

Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg.