Hjelp, veiledning eller forhåndskonferanse

Kort fortalt

  • Før du går i gang med et prosjekt, kan det være nyttig å snakke med noen i kommunen.
  • Du får mulighet til å fortelle om planene dine og få informasjon og råd til søknadsprosessen.  
  • Du kan velge mellom veiledning eller forhåndskonferanse.

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på her på våre nettsider, kan du ringe og få hjelp med generelle spørsmål om byggesak.

Tidspunkt: Mandager, onsdager og torsdager mellom klokken 09:00 og 15:00. Du ringer da kommunens sentralbord (se «Kontakt oss» under).

Alle som skal i gang med et større byggeprosjekt eller planlegger større og omfattende byggesaker, kan bestille en forhåndskonferanser.

For mindre prosjekter, er imidlertid en veiledningstime ofte nok.

Se prisoversikt her.

På en forhåndskonferanse deltar saksbehandlere fra kommunen i tillegg til representanter for andre relevante fagmyndigheter, for eksempel Avinor eller Statens vegvesen.

Kommunen vurderer hvilke myndigheter som bør være til stede, og sørger for å invitere dem. Også andre berørte vil kunne være med.

Be om forhåndskonferanse før du sender byggesøknaden og før du går i gang med prosjektering. Hvis fagfolk, for eksempel en entreprenør, søker på vegne av en privatperson, anbefaler vi at begge er med på forhåndskonferanse.

Bestill forhåndskonferanse
Du må bestille time til forhåndskonferanse. Samtidig som du bestiller forhåndskonferansen, må du sende oss:

  • kart
  • beskrivelse av prosjektet
  • skisser
  • spørsmål du ønsker svar på

Du får et referat fra forhåndskonferansen.  

I dette skjemaet kan du bestille forhåndskonferanse. Alle felter merket med stjerne* er obligatoriske. Husk å ikke skrive sensitive personopplysninger.

Her kan du laste opp dokumenter, kart, tegninger og skisser som er nødvendig i byggesaken.
Ubegrenset antall filer kan lastes opp til dette feltet.
32 MB grense.
Tillatte typer: jpg, jpeg, pdf, png.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.

Servicetorget
Send e-post til servicetorget
Telefon: 77 79 00 00 – velg innvalg 1 når du ringer.