Gebyrer for bygge- og gravetiltak

Kort fortalt

Kommunestyret i Tromsø vedtok 22.02.2023 ny gebyrforskrift for plan-, bygge- og geodatatjenester. Den nye forskriften er gjeldende fra 10. april 2023. 

Bakgrunnen for den nye forskriften er presiseringer gjort av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) i måten kommunene beregner gebyrer på. Tromsø er en av de første kommunene i landet som har utarbeidet en ny forskrift basert på den nye fortolkningen av reglene.

Gebyret følger saksbehandlingstiden

Fram til 2023 har gebyrer tatt utgangspunkt i størrelsen på tiltaket; jo flere kvadrat eller boenheter, desto høyere gebyr.  Nå vil gebyrene gjenspeile den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for hver tiltakstype. Tidligere har gebyrer fra større tiltak subsidiert de mindre, men dette er det ikke lenger anledning til å gjøre ifølge KDD.

Noen eksempler på endringer:

For de som skal søke om å bygge en enebolig som følger planverket blir det billigere. Dispensasjonssøknader er tidkrevende, og de som søker om dette vil oppleve at prisen er blitt høyere. For tiltak som ikke krever dispensasjon vil gebyrene bli billigere.

Den nye gebyrforskriften skal evalueres etter ett år.

Se gjeldende gebyrer her:

Priser på kommunale tjenester