Fradele, slå sammen eller måle opp eiendom

Kort fortalt

 • Fradeling betyr at en eller flere deler av en eiendom skilles ut. Den fradelte eiendommen vil få eget gårds- og bruksnummer.
 • Det motsatte er å slå sammen to eller flere til én eiendom.
 • Kommunen kan også gå opp tomtegrensene på nytt. Dette kalles klarlegging av grense.

Oppmåling eller oppmålingsforretning betyr at kommunen måler opp tomtegrensene på nytt. De nye målene blir registrert i matrikkelen. Dette er et register som inneholder opplysninger om alle eiendommer i Norge.  

Ny oppmåling må gjøres:

 • Ved fradeling.
 • Ved klarlegging av eksisterende grense. Dersom grensen ikke er merket ordentlig, kan det være behov for ny oppmåling.  
 • Ved grensejustering.
 • Når du kjøper et tilleggsareal (arealoverføring).   
 • Dersom vi krever ny oppmåling i forbindelse med bygging.  
 • Om grunneier ønsker oppmåling, for eksempel dersom du er uenig med naboen om hvor grensen mellom eiendommene går.   

Du må sende en søknad til kommunen hvis du trenger en oppmåling.

Du har oppmålingsplikt ved:

 • Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie.
 • 0pprettelse av ny festegrunn som skal gjelde i mer enn ti år.   
 • Arealoverføring.

Se oversikt kommunale betalingssatser

To eller flere eiendommer kan slås sammen til én eiendom. Det må være samme eier av eiendommene. Dere kan ikke ha forskjellige pengeheftelser, det vil si ulike lån i ulike banker. Da må en av bankene slette sin pant, før eiendommene kan slås sammen.  

Bruk Kartverkets skjema for å søke.
Alle eierne må signere på søknaden, eller få fullmakt fra hverandre.

Du må sende søknaden til oss på e-post
Du kan også sende søknaden i posten:
Tromsø kommune, byutvikling 
Rådhuset 
9299 Tromsø 

Å slå sammen eiendom er gratis. Se kostnad under for fradeling eller grensejustering.

Se prisoversikt her.

For å søke trenger du dette:

For å søke om å dele opp en eiendom, er det en forutsetning at du eier eiendommen. Det er også mulig å søke hvis du har fullmakt fra eieren av eiendommen.

Du kan forvente svar på delingssøknaden din etter tolv uker. Svaret får du tilsendt via Altinn eller digital postkasse. For oppmåling skal jobben gjøres innen 16 uker. Mellom 15. november og 1. mai kan det være vanskelig å komme til med måling på grunn av snø.  

I noen tilfeller kan behandlingstiden bli noe lenger:  

 • Hvis søknaden har feil eller mangler. Vi gir deg beskjed så raskt vi kan. Du kan ettersende dokumentasjon eller rette feilen før vi behandler søknaden.
 • Hvis søknaden trenger uttalelse fra eller behandling av en annen offentlig instans. Vi innhenter dette når vi får søknaden.  

Vi kan måle opp eiendommen din rett etter at søknaden din er godkjent. Fristen for oppmåling er tre år.  

Når den nye eiendommen er tinglyst sendes matrikkelbrev til deg (rekvirent).   

Espen Larsen
Leder Geodata
Telefon: 90 99 46 24

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.