Fasadeendring

Kort fortalt

Hvor stort du bygger avgjør gebyrets størrelse. Andre ting du må søke om i tillegg, kan også påvirke prisen. Vi sender deg faktura etter at vedtaket er gjort.

Se prisoversikt her.

Hvis du skal sette inn et vindu er det en fasadeendring. Det er et eget gebyr for behandling av søknad om fasadeendring. Vi anbefaler deg å søke om alt i samme søknad. Da blir det lettere for oss å behandle søknaden din, og du unngår unødvendige gebyrer.

  • Sette inn nye vinduer eller endre vindusstørrelse.
  • Ha på nytt kledningsmateriale.
  • Endre materiale eller utseende på tak.
  • Montering av solcellepanel.

Fasadeendringer er i utgangspunktet søknadspliktige. Endringer som ikke fører til forandringer i bygningens karakter, eller hvor du tilbakefører fasaden til tidligere dokumentert utførelse, kan være unntatt søknadsplikt. Dette forutsetter at kommunens planer ikke sier noe annet. Om du endrer størrelse minimalt på et vindu, kan du som regel gjøre dette uten å søke.

Les mer om fasadeendringer hos DIBK.

Les om hva du kan bygge, uten å søke.

Du kan søke om enkle endringer selv. Dette gjelder blant annet:

  • Å sette inn nye vinduer.
  • Å legge nytt eller annet materiale på vegger eller tak.  
  • Å gi vinduer eller dører nytt format.

Hvis du søker selv, er det du som har ansvaret for at lover, forskrifter og planer blir fulgt.

Se hva som gjelder for eiendommen din.

Merk! nytt kommunenummer 5401.

Hvis du setter inn et nytt vindu, vil det antakelig regnes som en fasadeendring.
Du må varsle naboene dine om fasadeendringer.

Finn informasjon om hvordan du går fram for å søke.

Vi gjør oppmerksom på at det sommertid må påregnes noe lenger svar- og behandlingstid i byggesaker.

Du skal få svar på søknaden din innen tre uker.

Unntak som kan gjøre at det tar lengre tid:

Mangler
Hvis søknaden mangler noe, kan det ta lengre tid å behandle den. Pass derfor på at alt er med før du sender søknaden fra deg.

Merknader
Hvis naboen din har merknader, trenger vi vanligvis ekstra tid til å vurdere disse. Det kan ta inntil tolv uker.

Dispensasjon
Hvis du vil søke om noe som er ulovlig, det vil si i strid med planer eller lovverk, må du også søke om dispensasjon.

Behandlingstiden blir da tolv uker. Du kan søke om dispensasjon og byggetillatelse i samme søknad.

Husk å vente på svar fra kommunen før du begynner å bygge.