Skal du skyte opp fyrverkeri?

Kort fortalt

  • Du har lov til å kjøpe fyrverkeri fra 27. desember til 31. desember, men du må være over 18 år.
  • Fyrverkeriet kan du skyte opp på nyttårsaften fra klokken 18:00 til 02:00.
  • Tromsø har forbudssoner for fyrverkerioppskytning.

Det er forbudt å skyte opp fyrverkeri i de tette trehusområdene i Tromsø sentrum, også på nyttårsaften.

Her finner du en oversikt over forbudssonene i Tromsø.  

Hvis du skal skyte opp fyrverkeri på, ut over eller i umiddelbar nærhet av et offentlig sted i Tromsø, må  du sendte melding til politiet, Tromsø brann og redning KF og Avinor. Det er ikke lov til å skyte opp fyrverkeri i forbudssonen.  

Søknadsskjema til Tromsø brann og redning KF.

Tromsø politistasjon
Telefon: 77 79 60 00

Avinor kontrolltårn
Telefon: 67 03 45 22

Du må sende inn meldingen minst to uker før du har tenkt å skyte opp fyrverkeri.  

Skal du skyte opp fyrverkeri i andre kommuner, kan det være andre regler som gjelder der. Du må derfor ta kontakt med den aktuelle kommunen.  

E-post: post@tbrkf.no
Telefon: 41 52 41 10