Lage eller endre avkjørsel

Kort fortalt

  • Du må søke for å lage eller endre en avkjørsel.  
  • Hvis avkjørselen ligger inntil kommunal vei, skal du søke til kommunen.
  • Hvis avkjørselen ligger inntil statlig vei, skal du søke til Statens vegvesen.

Før du kan sende inn søknaden om avkjørsel, må du sende skriftlig varsel til de berørte naboene. Endringene du skal søke om, må komme klart fram i nabovarselet.

Du finner nedlastbart skjema for nabovarsel på Direktoratet for byggkvalitets nettsider. Der finner du også mulighet for elektronisk nabovarsel.

Etter at varslene er sendt, skal naboene få minst 14 dager på å uttale seg. Naboene skal sende eventuelle merknader til deg.  

Du trenger ikke et eget søknadsskjema, men send et brev eller en e-post som inneholder denne informasjonen:

  • En beskrivelse av hva og hvorfor du vil endre eller bygge ny innkjørsel.
  • Avkjørselen tegnet inn på et kart med målestokk 1:500. 
  • Kopi av kvitteringen for nabovarselet, og eventuelle uttalelser fra naboene.  

Du sender søknaden til oss på e-post

Du kan også sende søknaden som brev til:

Tromsø kommune, seksjon for byutvikling
Rådhuset
9299 Tromsø

Dispensasjon er det samme som unntak. Det er ikke garantert at du får dispensasjon, selv om du søker om det.

Les mer om hvordan du kan søke om dispensasjon.

Vi behandler alle søknadene fortløpende. Normal saksbehandlingstid er fire til seks uker. Det er ingen lovfestede krav for saksbehandlingstid på disse søknadene. Det kan derfor ta både kortere eller lengre tid før vi behandler søknaden din.