Levegg

Kort fortalt

Hvor stort du bygger avgjør gebyrets størrelse. Andre ting du må søke om i tillegg, kan også påvirke prisen. Et eksempel på dette er dispensasjoner. Vi sender deg faktura etter at vedtaket er gjort.

Se prisoversikt her.

Du trenger ikke å søke når leveggen er:

  • Inntil 1,8 meter høy, inntil 5.0 meter lang. Levegger inntil denne størrelsen kan plasseres inntil nabogrensen.
  • Inntil 1,8 høy, inntil 10,0 meter lang og minst 1,0 meter fra nabogrensen.

Så lenge det er søknadspliktig, må du varsle naboene dine.

Hvis du ikke trenger å søke, trenger du heller ikke å varsle. Vi anbefaler likevel at du snakker med dem som kan bli berørt av byggeprosjektet ditt.

Hvis du skal bygge nærmere nabogrensen enn fire meter, må naboen din godkjenne byggeprosjektet. Da må naboen din skrive under på en avstandserklæring. Det er opp til kommunen å vurdere om det kan gis tillatelse – selv om naboen er enig i din ønskede plassering.